Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Struktura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Pomocy
Instytucjonalnej


598106401

 Zespół
Organizacyjno-
-Administracyjny


598106401

 

 

 Zespół Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


598106402

 

 Zespół ds. Świadczeń
i Pomocy Specjalistycznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

598106442

 Zespół Finansowo
Księgowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Organizacyjno- Administracyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

(ZOA EFS)

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół finansowo-księgowy

Zespół finansowo – księgowy prowadzi sprawy związane z realizacją budżetu Centrum i zapewnia obsługę finansowo – księgową Centrum.
Do podstawowych zadań zespołu należy:
1. opracowywanie planów finansowych Centrum,
2. sporządzanie sprawozdawczości z realizacji budżetu,
3. opracowanie okresowych analiz z realizacji budżetu oraz wniosków w tym zakresie,
4. opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania finansów Centrum,
5. załatwianie wszelkich spraw finansowych związanych z realizacją środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Czytaj więcej: Zespół finansowo-księgowy

Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
1. Traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
2. Zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3. Zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4. Zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5. Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6. Zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Czytaj więcej: Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół Organizacyjno-Administracyjny. Europejski Fundusz Społeczny

Zespół zajmuje się projektem systemowym „Szansa na rozwój” stworzonym przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Projekt realizowany jest w ramach.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Czytaj więcej: Zespół Organizacyjno-Administracyjny. Europejski Fundusz Społeczny

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Specjalistycznej

Rodziny zastępcze dzielą się na:
• spokrewnione - tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.
• niezawodowe - tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małźeńskim, niebędący wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka np. ciocia, wujek, osoby niespokrewnione z dzieckiem.
• zawodowe, w tym:
- zawodowe specjalistyczne
- zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego - tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka np. ciocia, wujek, osoby niespokrewnione z dzieckiem. Osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej zawodowej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Czytaj więcej: Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Specjalistycznej 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem