1. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, format doc, 14kB, nowe okno,
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawnej, i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, format pdf, 328kB, nowe okno,
 3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne, format pdf, 137kB, nowe okno,
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy, format pdf, 326kB, nowe okno,
 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON udziału w turnusie rehabilitacyjnym, format pdf, 599kB, nowe okno,
 6. Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, format pdf, 52kB, nowe okno,
 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się, format pdf, 348kB, nowe okno,
 8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych, format pdf, 348kB, nowe okno,
 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, format pdf, 540kB, nowe okno,
 10. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej / placówki, format docx, 24kB, nowe okno,
 11. Oświadczenie o niekaralności, format docx, 16kB, nowe okno,
 12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, format docx, 16kB, nowe okno,
 13. Oświadczenie, format doc, 32kB, nowe okno,
 14. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, format doc, 28kB, nowe okno,
 15. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie, format doc 28kB, nowe okno,
 16. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie, format doc 28kB, nowe okno,
 17. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia, format doc, 36kB, nowe okno,
 18. Zmiana opiekuna usamodzielnienia, format doc, 36kB, nowe okno,
 19. Zmiany IPU - ustawa o pomocy społecznej, format doc, 32 kB, nowe okno,
 20. Zmiany IPU - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, format doc, 32kB, nowe okno,
 21. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego, format pdf, 552kB, nowe okno.
 22. Opieka wytchnieniowa

 

AKTYWNY SAMORZĄD

UWAGA! Pliki spakowane są w kompletach dla danego zadania, trzeba je rozpakować po ściągnięciu. Rozpakowania można dokonac z wykorzystaniem systemu operacyjnego, nie ma potrzeby ściągania dodatkowego programu. W tym celu proszę wybrać archiwum i użyć prawy przycisk myszy, wskazując na to archiwum. Wybrać opcję "Wyodrębnij wszystkie".

Moduł II
Obszar A zad.1
Obszar A zad.2 i 3
Obszar A zad.4
Obszar B zad.1, 3, 4
Obszar B zad.2
Obszar B zad.5
Obszar C zad.1
Obszar C zad.2
Obszar C zad.3
Obszar C zad.4
Obszar C zad.5
Obszar D