1. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, format doc, 14kB, nowe okno,
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawnej, i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, format pdf, 328kB, nowe okno,
 3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne, format pdf, 137kB, nowe okno,
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy, format pdf, 326kB, nowe okno,
 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON udziału w turnusie rehabilitacyjnym, format pdf, 599kB, nowe okno,
 6. Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, format pdf, 52kB, nowe okno,
 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się, format pdf, 348kB, nowe okno,
 8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych, format pdf, 348kB, nowe okno,
 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, format pdf, 540kB, nowe okno,
 10. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej / placówki, format docx, 24kB, nowe okno,
 11. Oświadczenie o niekaralności, format docx, 16kB, nowe okno,
 12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, format docx, 16kB, nowe okno,
 13. Oświadczenie, format doc, 32kB, nowe okno,
 14. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, format doc, 28kB, nowe okno,
 15. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie, format doc 28kB, nowe okno,
 16. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie, format doc 28kB, nowe okno,
 17. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia, format doc, 36kB, nowe okno,
 18. Zmiana opiekuna usamodzielnienia, format doc, 36kB, nowe okno,
 19. Zmiany IPU - ustawa o pomocy społecznej, format doc, 32 kB, nowe okno,
 20. Zmiany IPU - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, format doc, 32kB, nowe okno,
 21. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, format pdf, 420kB nowe okno,
 22. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego, format pdf, 552kB, nowe okno.
 23. Formularz uczestnika projektu RADiM, format doc, 232kB, nowe okno
 24. Formularz uczestnika projektu „Realizacja wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu sławieńskiego”   ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ, format doc, 234kB, nowe okno
 25. Asystent osoby niepełnosprawnej
 26. Opieka wytchnieniowa

 

AKTYWNY SAMORZĄD

UWAGA! Pliki spakowane są w kompletach dla danego zadania, trzeba je rozpakować po ściągnięciu. Rozpakowania można dokonac z wykorzystaniem systemu operacyjnego, nie ma potrzeby ściągania dodatkowego programu. W tym celu proszę wybrać archiwum i użyć prawy przycisk myszy, wskazując na to archiwum. Wybrać opcję "Wyodrębnij wszystkie".

Moduł II
Obszar A zad.1
Obszar A zad.2 i 3
Obszar A zad.4
Obszar B zad.1, 3, 4
Obszar B zad.2
Obszar B zad.5
Obszar C zad.1
Obszar C zad.2
Obszar C zad.3
Obszar C zad.4
Obszar C zad.5
Obszar D