Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018r.

W 2018 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci).

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: w trybie ciągłym od dnia 07 marca 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.

Czytaj więcej: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018r. 

„Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż wnioski w Module II w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przyjmowane są w trybie ciągłym od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 10 października 2017r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Wnioski należy składać w siedzibie Centrum ( pokój nr 2 ), ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Aktualne wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej: www.pcprslawno.pl w zakładce – druki do pobrania.

Wszelkich informacji na temat programu udzielają pracownicy Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 59 810 64 02.

Aktywny Samorząd 2017

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II przyjmowane będą od dnia 20 lutego do dnia 30 marca 2017r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 oraz od dnia 01 sierpnia do dnia 10 października 2017r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Czytaj więcej: Aktywny Samorząd 2017

Aktywny samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, przyjmowane będą od dnia 10 marca do 15 kwietnia 2016 roku
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DECYZYJNYCH W RAMACH MODUŁU II:

10.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016
01.08.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)

Czytaj więcej: Aktywny samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

"Aktywny samorząd" Moduł I i II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż w dniu 22 lutego 2016r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r.
Obecnie opracowywane są szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie sławieńskim, jak również dostosowywane są formularze wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących realizatorów w bieżącym roku.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 59 810 64 02.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem