Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Aktywny Samorząd w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, iż pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2022 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
                   
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
–    Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
–    Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Czytaj więcej: Aktywny Samorząd w 2022 roku

Dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w terminie do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2021/2022).
Wnioski o dofinansowanie składa się elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).  
Informacje na temat rejestracji, funkcjonowania systemu, wideo poradniki dotyczące zakładania konta, profilu zaufanego oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na portalu SOW. Zapraszamy również do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777- czynną w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.   
Druki wniosków poza systemem SOW dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl.
Informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02  oraz na naszej stronie internetowej.

Nabór wniosków Aktywny Samorząd

Uprzejmie informujemy, iż do 31 sierpnia 2021r., trwa nabór wniosków w ramach MODULŁU I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2021 r. Aktywny Samorząd obejmuje następujące obszary wsparcia:
                   
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Czytaj więcej: Nabór wniosków Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w 2021r.

Uprzejmie informujemy, iż pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2021 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
                   
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Czytaj więcej: Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w 2021r. 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach ww. programu.
Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020r. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesiący.        

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czytaj więcej: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem