Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rządowy Program „Dobry Start”- świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Z dniem 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061).
        Program „Dobry start” skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podsta-wie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
      Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy za-stępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku ży-cia, jeśli pobierają naukę w szkole.
       W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie składają:
- rodziny zastępcze,
- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dobry start można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można pobrać tutaj lub w siedzibie PCPR w Sławnie.

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

W przypadku pytań informacji udzieli pracownik Centrum pod nr tel. 59 810 64 01, 59 810 64 03

Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zalecenia wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczące pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych odnośnie prawa dziecka do wychowania w rodzinie i działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, prawa do stabilnego środowiska wychowawczego oraz zaspokajnia potrzeb rozwojowych, prawa do nauki i wypoczynku, prawa do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, prawa do życia bez przemocy, prawa do informacji i wyrażania opinii, prawa do poszanowania tożsamości kulturowej i religijnej.

Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, plik pdf, nowe okno, rozmiar 2,8MB.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem