Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zespół Pomocy Instytucjonalnej

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz.332) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na:
• placówki socjalizacyjne,
• placówki interwencyjne,
• placówki specjalistyczno-terapeutyczne,
• placówki rodzinne.

Czytaj więcej: Zespół Pomocy Instytucjonalnej

Zespół Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Ponadto ma na celu wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, a także kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej: Zespół Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem