Zespół zajmuje się pozyskiwaniem środków na wsparcie finansowane zewnętrznie zarówno z funduszy unijnych, jak również małych grantów ministerialnych czy z organizacji pozarządowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało następujące projekty:

a) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. "Szansa na rozwój"-  wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz pozostałych zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. "Regionalna Akademia Rodziny"- wsparcie dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie dostępności usług społecznych

3. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"- wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie dostępności usług społecznych

4. "Pomocna Dłoń w Gminie Sławno"- wsparcie dla osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych

5. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"- wsparcie dla osób w kryzysie

6. "Realizacja wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu sławieńskiego"- wsparcie dla cudzoziemców uciekających z terenu ogarniętego

b) małe granty

1. projekty związane z rozwojem pieczy zastępczej Fundacji Ernst&Young

2. ministerialne granty związane z przeciwdziałaniem przemocy