Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Vademecum praw i obowiązków rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Fundacja EY we współpracy z Aleksandrą Nawrocką – zawodową opiekunką zastępczą i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stworzyła Vademecum prawne  opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców zastępczych, który  przedstawia aspekty prawne w sposób klarowny, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami.

Znajdują się w nim przydatne informacje zarówno dla tych, którzy pełnią już rolę rodziny zastępczej i dla tych, w których myśl o rodzicielstwie zastępczym dopiero kiełkuje. Vademecum przybliża prawa i obowiązki opiekunów zastępczych wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak i innych aktów prawnych, tj. Kodeks Pracy czy ustawa o świadczeniach rodzinnych.
Uzupełnieniem treści publikacji jest zbiór wzorów pism procesowych.

Znajdą ją Państwo do pobrania na stronie internetowej: https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-0

Organizacje pozarządowe wsparciem dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że wśród instytucji pozarządowych istnieją takie, które wspierają rodzicielstwo zastępcze. Do takich organizacji należą:

- Fundacja „Przystanek Rodzina” – aktualne informacje na temat pieczy zastępczej, konkursy skierowane do członków rodzin zastępczych czy wychowanków pieczy instytucjonalnej.

- Towarzystwo „Nasz Dom”

·program stypendialny „Moja przyszłość”- wsparcie finansowe dzieci z pieczy zastępczej na rozwijanie zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, zwiększanie kompetencji zawodowych,

·program stypendialny „Kierunek Samodzielność” w ramach projektu zdolni uczniowie i uczennice, przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół branżowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń. Program kierowany jest także dla studentów i studentek.

- Fundacja „Polki mogą wszystko”- stypendia dla uczniów, konkursy i projekty skierowanie do rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Fundacja Ernst & Young:

·program „Skrzydła Samodzielności” Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w procesie usamodzielniania się. Pomoc młodzieży z rodzin zastępczych w zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności oraz w kształtowaniu postaw niezbędnych i pomocnych w samodzielnym życiu.

·Turnus terapeutyczny MNRI- Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce. Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.

·Program „Możesz I Ty” organizowany jest przez Fundację Dotrzymaj Kroku oraz Szkołę Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY. Jego beneficjentami jest usamodzielniająca się młodzież w wieku 18 – 26 lat z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Fundacja "Kids Family Hemmersbach”

·Nowatorska platforma skillplanet.io ukierunkowana na kształcenie dzieci i młodzieży, jak również wspierająca merytorycznie pracowników pieczy zastępczej- bezpłatne treści wychowawcze, szkolenia online.

Konkurs dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o konkursie Fundacji "Polki mogą wszystko" skierowanym do rodzin zastępczych.
Przedstawiciele Fundacji czekają na tekst o blaskach i cieniach rodzicielstwa zastępczego. Mogą one zostać napisane z perspektywy rodziny zastępczej, dorosłego lub prawie dorosłego wychowanka, a także wywiadu z rodzicami zastępczymi. Na zwycięzców czeka nagroda pieniężna i publikacja na portalu www.polki.pl. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie i harmonogramie. Zapraszamy.
Strona konkursu i formularz zgłoszeniowy: https://fpmw.pl/.../blaski-i-cienie-rodzicielstwa.../
W razie pytań prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja odnośnie sprawowania pieczy zastępczej podczas stanu epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że w ustawie o wspieraniu rodziny pojawił się poniższy przepis:
Art. 38c.1
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:
1) utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej:
a) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
b) wojewodą,
c) organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
d) podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej,
2) informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów,
3) monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem