Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Harmonogram wsparcia w Regionalnym Centrum Kryzysowym

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W RAMACH REGIONALNEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO W SŁAWNIE,

ul Sempołowskiej 2C, 76-100 Sławno

Data Adresaci wsparcia
4.08.2022 Grupa wsparcia adresowana do młodzieży.
11.08.2022
25.08.2022
4.08.2022 Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych.

13.09.2022

Godz. 17.00

Grupa wsparcia dla rodziców związany z kryzysem powrotu dzieci do szkoły

13.09.2022

Godz. 18.15-20.00

Spotkania z psychologiem dla osób w kryzysie psychicznym.

15.09.2022

Godz. 15.00-20.00

Dyżur terapeuty uzależnień, spotkania dla osób współuzależnionych, terapia DDA.
poniedziałek

pracownik socjalny 8.00-15.30

psycholog 8.00-15.00

pedagog 16.00-20.00

psycholog 17.00-20.00

pedagog 19.00-20.00

wtorek

pracownik socjalny 8.00-15.30

terapeuta 9.00-13.00

psycholog 8.00-10.00

psycholog 12.00-15.00

pedagog 15.00-20.00

psycholog 17.00-20.00

pracownik socjalny 19.00-20.00

środa

pracownik socjalny 8.00-15.30

psycholog 13.00-15.00

psycholog 15.00-20.00

asystent dorastania 15.00-20.00

pedagog 16.00-20.00
czwartek

pracownik socjalny 8.00-15.30

terapeuta 9.00-13.00

terapeuta uzależnień, DDA, profilaktyka 14.00-20.00

pedagog 16.00-20.00

pedagog 19.00-20.00

piątek

pracownik socjalny 8.00-15.30

psycholog 8.00-14.00

psycholog 16.00-19.00

pedagog 15.00-20.00

pracownik socjalny 15.00-20.00

asystent dorastania 15.00-20.00

Klub Dobrego Rodzica

9 listopada 2022

16 listopada 2022

23 listopada 2022

30 listopada 2022

7 grudnia 2022

14 grudnia 2022

21 grudnia 2022

4 stycznia 2023

11 stycznia 2023

18 stycznia 2023

25 stycznia 2023

Czytaj więcej: Harmonogram wsparcia w Regionalnym Centrum Kryzysowym

Projekt "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

logo programu Regionalne Pogotowie Kryzysowe

 Projekt ma charakter partnerski, w którym samorząd województwa pełni rolę lidera. Ośrodki pomocowe, zwane Regionalnymi Centrami Kryzysowymi, powstały w powiatach: drawskim, kamieńskim, kołobrzeskim, myśliborskim, sławieńskim, stargardzkim, świdwińskim i wałeckim. Prowadzone w nich działania mają na celu ograniczenie skutków zdarzeń kryzysowych (w tym nagłych), poprzez różnorodne, adekwatne do zaistniałej sytuacji, wsparcie świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej, w miejscu zdarzenia i pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:
utworzenie 8 punktów - Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej
i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej - Zespół Pierwszego Kontaktu;
świadczenie usług wsparcia na rzecz migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości
w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej, w miejscu zdarzenia i pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego na terenie województwa zachodniopomorskiego;
wizyty środowiskowe specjalistów (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi,
udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.
Punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych, czynne w godzinach 08:00-20:00:
1. Powiat Drawski - ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 733 100 663
2. Powiat Kołobrzeski - ul. Artura Grottgera 11 w Kołobrzegu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 94 310 80 20, 943108021, 94 310 80 22, 943108024
3. Powiat Myśliborski - ul. Spokojna 13 w Myśliborzu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 669 606 604
4. Powiat Stargardzki - ul. Składowa 2a w Stargardzie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 531 248 692, 531 248 496
5. Powiat Świdwiński - ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 531 572 825
6. Powiat Wałecki - al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy:720 82 65 00,
7. Powiat Kamieński – ul. Szpitalna 10 w Kamień Pomorski,
8. Powiat Sławieński – ul. Stefanii Sempołowskiej 2c w Sławnie.
Termin realizacji projektu: 1 października 2020 r. - 30 września 2023 r.
Budżet projektu: 24 923 751,16 zł, z czego 21 183 088,58 zł to środki wspólnotowe.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin (siedziba ROPS - ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 313).

Do pobrania plakat programu, plik PDF, rozmiar 533kB, nowe okno.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie rozpoczęło realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Liderem Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz 7 partnerami.
W ramach projektu zorganizowany zostanie punkt pn. Regionalne Centrum Kryzysowe. Przed podjęciem pracy konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych, zakup wyposażenia i 2 samochodów. W ramach pracy RCK obejmie opieką osoby po przebytym kryzysie psychicznym. Zatrudnieni zostaną specjaliści, uruchomione będą grupy wsparcia i kluby samopomocowe. Budżet projektu wynosi 1 464 700,29 zł.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem