Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Harmonogram wsparcia

Kurs języka polskiego dla dorosłych
Harmonogram język polski
Grupa I  - Darłówko ul. Rybacka 6
16.12.2022 (piątek)- 6h / 8.00 – 13.25
17.12.2022 (sobota)- 7h / 9.00-15.10
18.12.2022 (niedziela)- 5h / 8.00 – 12:15
28.12.2022 (środa)- 7h  / 8.00 – 14.00
29.12.2022 (czwartek)- 7h / 8.00 – 14.00
30.12.2022 (piątek) – 6h / 8.00 – 13.00
29.01.2022 (niedziela) – 8h / 9.00 – 15.45
30.01.2023 (poniedziałek) / 7h / 8.00 – 14.10
31.01.2023 (wtorek)- 7h / 8.00 – 14.00
01.02.2023 (środa)- 8h / 9.00 – 15.45
02.02.2023 (czwartek)- 7h / 8.00 – 14.00
Ilość godzin: 75h dydaktycznych


Harmonogram język polski
Grupa II - Darłowo ul. Żeromskiego 51
17.12.2022 (sobota)- 4h / 16.00 – 19.15
18.12.2022 (niedziela)- 4h / 13.00 – 16.30
30.12.2022 (piątek)- 5h / 15.00 – 19.15
14.01.2023 (sobota)- 8h / 9.00 – 15.45
15.01.2023 (niedziela)- 7h / 9.00 – 15.00
28.01.2023 (sobota)- 8h / 9.00 – 15.45
30.01.2023 (poniedziałek) – 6h / 15.00 – 20.00
03.02.2023 (piątek)- 4 h / 15.00 – 20.00
18.02.2023 (sobota)- 7h / 8.15 – 14.10
19.02.2023 (niedziela)- 6h / 8.00 – 14.00
25.02.2023 (sobota) – 8h / 9.00 – 15.45
26.02.2023 (niedziela) – 7h / 8.15 – 14.00
Ilość godzin: 75 godzin dydaktycznych

„Realizacja wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu sławieńskiego”

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 25 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r. Wsparcie będzie realizowane za pomocą poradnictwa specjalistycznego, dofinansowania opieki nad osobą zależną tj, dofinansowania do opłat za przedszkole, zakup środków przeciw COVID-19, zatrudnienie tłumacza, oddelegowanie asystenta integracji, warsztaty, szkolenia, kursy, zajęcia integracyjne w tym nauka języka polskiego.
Budżet projektu wynosi 165 625,00 zł, w projekcie nie wymagano wkładu własnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Проєкт передбачає підтримку 25 осіб, які втікають від війни в Україні, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року. Підтримка надаватиметься через спеціалізоване консультування, співфінансування догляду за утриманцем, тобто співфінансування плати за дитячий садок, придбання коштів проти COVID-19, наймання перекладача, делегування помічника з інтеграції, семінари, тренінги, курси, інтеграційні заходи, зокрема вивчення польської мови.
Бюджет проекту становить 165 625,00 злотих, власний внесок у проект не потрібен.
Proyekt peredbachaye pidtrymku 25 osib, yaki vtikayutʹ vid viyny v Ukrayini, yaki pryyikhaly do Polʹshchi z 24 lyutoho 2022 roku. Pidtrymka nadavatymetʹsya cherez spetsializovane konsulʹtuvannya, spivfinansuvannya dohlyadu za utrymantsem, tobto spivfinansuvannya platy za dytyachyy sadok, prydbannya koshtiv proty COVID-19, naymannya perekladacha, delehuvannya pomichnyka z intehratsiyi, seminary, treninhy, kursy, intehratsiyni zakhody, zokrema vyvchennya polʹsʹkoyi movy.
Byudzhet proektu stanovytʹ 165 625,00 zlotykh, vlasnyy vnesok u proekt ne potriben.
Проект співфінансується Європейським Союзом.
Proekt spivfinansuyetʹsya Yevropeysʹkym Soyuzom.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem