Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie od czerwca 2022r. do listopada 2023r. w ramach projektu "Realizacja wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu sławieńskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla 65 uczestników projektu zorganizowała wsparcie w postaci:
- doradztwa psychologicznego,
- dwóch edycji kursów języka polskiego,
- dofinansowania kosztów przedszkola czy żłobka, 
- warsztatów integracyjnych oraz wyjazdowych.
Osoby miały możliwość skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem ukraińskim przy załatwianiu spraw oraz asystenta integracji, który miał za zadanie wspierać osoby w kontaktach z innymi instytucjami oraz informować o obowiązujących w Polsce regulacjach, by ułatwić rodzinom asymilację. 
Повітовий центр підтримки сім’ї в Славно з червня 2022 р. до Листопад 2023 року в рамках проєкту «Реалізація підтримки людей, які втікають від війни в Україні у Славненському повіті» співфінансованого Європейським Союзом для 65 учасника проекту, організовано підтримку у вигляді:
- психологічне консультування,
- два видання курсів польської мови,
- співфінансування витрат на дитячий садок або ясла,
- інтеграційні та виїзні майстер-класи.
Люди мали змогу скористатися допомогою україномовної особи у вирішенні справ та асистента з інтеграції, завданням якого було підтримувати людей у контактах з іншими інституціями та інформувати їх про чинні в Польщі правила для полегшення асиміляції сімей.