Zachęcamy do korzystania z usług wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji jest ponad 14 tys. jednostek sprzętu. Składają się na nie m.in. wózki i skutery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, notatniki brajlowskie, powiększalniki, czy wysoko zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe. W odpowiednim doborze sprzętu lub oprogramowania wypożyczającym pomogą specjaliści.

Sprzęt można testować za darmo w Ośrodku Wsparcia i Testów w Szczecinie (Fundacja Promocja Zdrowia al. Bohaterów Warszawy 27 ; tel . 91 831 48 00).

Wypożyczyć sprzęt może każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczeniem sprzętu nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć, chyba że stan zdrowia

pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON - przy oddziale wojewódzkim PFRON, w

Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 17, tel. 91 350 97 00.