Zapraszamy do skorzystania z wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnością 
Kto może wypożyczyć sprzęt
Każdy, kto:
•    ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
•    w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.
Jeśli jednak:
•    Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
•    Jeżeli Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie należy dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.  
Jak złożyć wniosek
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: sow.pfron.org.pl. 
W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z oddziałem CIDON przy Oddziale Zachodniopomorskim PFRON – tel. 91 350 97 24, 91 350 97 14, 504 852 274.  
Szczegółowe informację na temat wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są na stronie www.pfron.org.pl oraz www.wypozyczalnia.pfron.org.pl.