Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie poszukuje asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
I.    Wymagania formalne niezbędne: 
1)    dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 
lub
2)    posiadanie, co najmniej półrocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym                                  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
3)    stan zdrowia pozwalający na realizację przedmiotu zlecenia. 
II.    Wymagania dodatkowe:
1.    Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, empatia, cierpliwość.
2.    Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska pracy (prawo jazdy kat. B i własny środek transportu).
III.    Przewidziany zakres zadań:
Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, którym będą świadczone usługi asystencji osobistej: 1 osoba. 
IV.    Wymagane dokumenty:
1.    CV wraz z uzasadnieniem;
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności). 
Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie i czytelnie podpisane przez osobę składającą oraz muszą zawierać datę sporządzenia.
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny. 
V.     Informacja o warunkach realizacji usługi asystenckiej:
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na czas określony. Koszt jednej godziny usługi asystencji osobistej do 40,00 zł brutto.
VI.    Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia  13.10.2023 r. do godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno pokój nr 3 (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Sławnie) lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII.    Informacje dodatkowe: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie poszukuje asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
I.    Wymagania formalne niezbędne: 
1)    dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 
lub
2)    posiadanie, co najmniej półrocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym                                  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
3)    stan zdrowia pozwalający na realizację przedmiotu zlecenia. 
II.    Wymagania dodatkowe:
1.    Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, empatia, cierpliwość.
2.    Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska pracy (prawo jazdy kat. B i własny środek transportu).
III.    Przewidziany zakres zadań:
Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, którym będą świadczone usługi asystencji osobistej: 1 osoba. 
IV.    Wymagane dokumenty:
1.    CV wraz z uzasadnieniem;
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności). 
Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie i czytelnie podpisane przez osobę składającą oraz muszą zawierać datę sporządzenia.
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny. 
V.     Informacja o warunkach realizacji usługi asystenckiej:
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na czas określony. Koszt jednej godziny usługi asystencji osobistej do 40,00 zł brutto.
VI.    Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia  13.10.2023 r. do godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno pokój nr 3 (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Sławnie) lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII.    Informacje dodatkowe: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.