Informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest możliwość skorzystania z udziału w grupach wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej, wychowanków usamodzielnianych i osób, które planują usamodzielnienie. Podczas zorganizowanych grup wsparcia istnieje możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, psychologa czy terapeuty. Chęć udziału w ww. wsparciu można zgłosić pod numerem telefonu 59 810 64 61.
Jednocześnie przypominam, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie bezpłatnie można skorzystać ze wsparcia radcy prawnego (harmonogram w zakładce poradnictwo specjalistyczne), psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty ds. uzależnień, terapeuty ds. przeciwdziałania przemocy. Wsparcie udzielane w budynku przy ul. Sempołowskiej 2C w Sławnie. Zapisy pod numerem telefonu 502 701 022.