Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zgodnie z art.76 pkt 4 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
W ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniach 23-24 października 2023r. zorganizowano szkolenie zwiększające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze „Doskonalenie umiejętności wychowawczych- komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju”. Szkolenie dwudniowe- 12h, z którego skorzystało 13 osób- rodziców zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.