Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Akademia Świadomego Rodzica

 fundacjaEYlogo new
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że rusza nabór do 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY. Będzie trwać do 5 marca . Projekt ma na celu zapobiec wypaleniu się rodziców zastępczych w ich działaniu. Oferują rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem ( w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).

W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga od rodzica refleksji na własnym modelem wychowawczym (w tym stylem przywiązania)oraz pogłębianie relacji z dzieckiem.

Czytaj więcej: Akademia Świadomego Rodzica

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPARCIEM DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że wśród instytucji pozarządowych istnieją takie, które wspierają rodzicielstwo zastępcze. Do takich fundacji należą:
- Fundacja Orlen Dar serca- wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka i rodzin zastępczych w formie stypendiów naukowych i pojedynczych grantów,
- Fundacja „Przystanek Rodzina” – wsparcie w obszarach:
•    organizacji czasu wolnego, w tym wakacji oraz ferii dla Dzieci,
•    zaspokajanie bieżących potrzeb,
•    organizacji opieki medycznej,
•    edukacji i wychowania, wyszukiwania talentów oraz organizacji stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
•    organizacji transportu dzieci, w tym: do lekarzy, na terapię, na spotkania z rodzicami biologicznymi oraz na wszelkie zajęcia dodatkowe,
•    procesie usamodzielniania się dorastających dzieci.

Czytaj więcej: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPARCIEM DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Rodzina zastępcza to odpowiedzialna i trudna rola, którą na terenie powiatu sprawuje 85 rodzin. W tych rodzinach wychowują się dzieci, które z różnych, często dramatycznych przyczyn, nie mogą mieszkać w rodzinach biologicznych. Wsparcie tych rodzin jest zarówno obowiązkiem ustawowym jak i moralnym naszej instytucji.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa
2. Rodzinny dom dziecka.

Obowiązki rodziny zastępczej :
- traktowanie przyjętych dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności  i wartości osobowej,
- zapewnienie dzieciom :
* dostępu do świadczeń zdrowotnych,
* kształcenia, wyrównania braków rozwojowych i szkolnych,
* rozwój uzdolnień i zainteresowań,
* ochrona przed ingerencją w życie prywatne.
- zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie emocjonalnym, bytowym, rozwojowym, społecznym oraz religijnym,
- realizacja postanowień sądu w sprawie kontaktów z rodziną biologiczną,
- współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym i organizatorem pieczy zastępczej,
- podnoszenie swoich kwalifikacji niezbędnych do pracy z dzieckiem,
- informowania o zmianach w swojej i dziecka sytuacji osobistej, danych osobowych, adresowych czy dochodach.

Prawa rodziny zastępczej

Rodzicu zastępczy spokrewniony masz prawo do:
- ubiegania się o :
* pomoc wolontariuszy,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rodzicu zastępczy niezawodowy masz prawo do:  
- ubiegania się o :
* zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
* pomoc wolontariuszy,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w tym czynsz, opał, energia elektryczna, woda, gaz, (wsparcie powyżej 3-ga dzieci w rodzinie)
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodzicu zastępczy zawodowy masz prawo do:
- ubiegania się o :
* zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
* pomoc wolontariuszy,
* czasowe niesprawowanie opieki w związku z wypoczynkiem,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w tym czynsz, opał, energia elektryczna, woda, gaz itp., (wsparcie powyżej 3-ga dzieci w rodzinie)
* świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego,
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do wynagrodzenia,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica VII Edycja

Fundacja EY serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Akademii Świadomego Rodzica”.
Treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78, Hotel Fajkier Lgota Murowana 37a,42- 425 Kroczyce.
Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Krakowie w biurze firmy EY, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków.
Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. W takim samym stopniu wiąże się z doświadczaniem radości i satysfakcji jak i niemocy oraz poczuciem bezsilności, która naraża rodziców na ryzyko wypalenia.

Czytaj więcej: Zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica VII Edycja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem