Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Informacja odnośnie sprawowania pieczy zastępczej podczas stanu epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że w ustawie o wspieraniu rodziny pojawił się poniższy przepis:
Art. 38c.1
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:
1) utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej:
a) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
b) wojewodą,
c) organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
d) podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej,
2) informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów,
3) monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

Program stypendialny "Wiem, że warto się uczyć"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o stypendiach dla uczniów,którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej, wychowanków domów dziecka oraz podopiecznych rodziców zastępczych. Program „Wiem, że warto się uczyć” – edycja 2020/2021 realizowana jest przez Fundację Polki mogą wszystko. Na wnioski czekają do 15 września 2020r. Więcej informacji i wniosek do pobrania na stronie: https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Akademia Świadomego Rodzica

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o 10 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY – nabór trwa do 20 sierpnia .

Projekt ma na celu zapobiec wypaleniu się rodziców zastępczych w ich działaniu. Jest to rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem (w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).

W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga od rodzica refleksji na własnym modelem wychowawczym (w tym stylem przywiązania)oraz pogłębianie relacji z dzieckiem.

Trzecim elementem Akademii Świadomego Rodzica są zjazdy weekendowe, diagnozujące każdego członka rodziny w kontekście funkcjonowania całej rodziny z perspektywy osoby szkolącej się. Uczestnicy podczas zjazdów m.in. zapoznają się z teorią przywiązania, określają styl przywiązania swój i przyjętych dzieci, poszerzają wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, psychopatologii, metod rozwiązywania kryzysów w związku oraz radzenie sobie z wypaleniem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt "Hakersi"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o możliwości skorzystania z projektu Fundacji Sargito pn. "Hakersi". W ramach projektu dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i korzystające z placówek wsparcia dziennego mogą bezpłatnie skorzystać z kursów online z programowania, robotyki oraz grafiki komputerowej od podstaw.
Więcej informacji na stronie:
Zapisy online:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem