Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Akademia Świadomego Rodzica

 fundacjaEYlogo new
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że rusza nabór do 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY. Będzie trwać do 5 marca . Projekt ma na celu zapobiec wypaleniu się rodziców zastępczych w ich działaniu. Oferują rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem ( w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).

W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga od rodzica refleksji na własnym modelem wychowawczym (w tym stylem przywiązania)oraz pogłębianie relacji z dzieckiem.

Czytaj więcej: Akademia Świadomego Rodzica

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Rodzina zastępcza to odpowiedzialna i trudna rola, którą na terenie powiatu sprawuje 85 rodzin. W tych rodzinach wychowują się dzieci, które z różnych, często dramatycznych przyczyn, nie mogą mieszkać w rodzinach biologicznych. Wsparcie tych rodzin jest zarówno obowiązkiem ustawowym jak i moralnym naszej instytucji.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa
2. Rodzinny dom dziecka.

Obowiązki rodziny zastępczej :
- traktowanie przyjętych dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności  i wartości osobowej,
- zapewnienie dzieciom :
* dostępu do świadczeń zdrowotnych,
* kształcenia, wyrównania braków rozwojowych i szkolnych,
* rozwój uzdolnień i zainteresowań,
* ochrona przed ingerencją w życie prywatne.
- zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie emocjonalnym, bytowym, rozwojowym, społecznym oraz religijnym,
- realizacja postanowień sądu w sprawie kontaktów z rodziną biologiczną,
- współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym i organizatorem pieczy zastępczej,
- podnoszenie swoich kwalifikacji niezbędnych do pracy z dzieckiem,
- informowania o zmianach w swojej i dziecka sytuacji osobistej, danych osobowych, adresowych czy dochodach.

Prawa rodziny zastępczej

Rodzicu zastępczy spokrewniony masz prawo do:
- ubiegania się o :
* pomoc wolontariuszy,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rodzicu zastępczy niezawodowy masz prawo do:  
- ubiegania się o :
* zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
* pomoc wolontariuszy,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w tym czynsz, opał, energia elektryczna, woda, gaz, (wsparcie powyżej 3-ga dzieci w rodzinie)
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodzicu zastępczy zawodowy masz prawo do:
- ubiegania się o :
* zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
* pomoc wolontariuszy,
* czasowe niesprawowanie opieki w związku z wypoczynkiem,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w tym czynsz, opał, energia elektryczna, woda, gaz itp., (wsparcie powyżej 3-ga dzieci w rodzinie)
* świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego,
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do wynagrodzenia,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica VII Edycja

Fundacja EY serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Akademii Świadomego Rodzica”.
Treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78, Hotel Fajkier Lgota Murowana 37a,42- 425 Kroczyce.
Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Krakowie w biurze firmy EY, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków.
Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. W takim samym stopniu wiąże się z doświadczaniem radości i satysfakcji jak i niemocy oraz poczuciem bezsilności, która naraża rodziców na ryzyko wypalenia.

Czytaj więcej: Zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica VII Edycja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem