Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Rodzina zastępcza to odpowiedzialna i trudna rola, którą na terenie powiatu sprawuje 85 rodzin. W tych rodzinach wychowują się dzieci, które z różnych, często dramatycznych przyczyn, nie mogą mieszkać w rodzinach biologicznych. Wsparcie tych rodzin jest zarówno obowiązkiem ustawowym jak i moralnym naszej instytucji.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa
2. Rodzinny dom dziecka.

Obowiązki rodziny zastępczej :
- traktowanie przyjętych dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności  i wartości osobowej,
- zapewnienie dzieciom :
* dostępu do świadczeń zdrowotnych,
* kształcenia, wyrównania braków rozwojowych i szkolnych,
* rozwój uzdolnień i zainteresowań,
* ochrona przed ingerencją w życie prywatne.
- zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie emocjonalnym, bytowym, rozwojowym, społecznym oraz religijnym,
- realizacja postanowień sądu w sprawie kontaktów z rodziną biologiczną,
- współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym i organizatorem pieczy zastępczej,
- podnoszenie swoich kwalifikacji niezbędnych do pracy z dzieckiem,
- informowania o zmianach w swojej i dziecka sytuacji osobistej, danych osobowych, adresowych czy dochodach.

Prawa rodziny zastępczej

Rodzicu zastępczy spokrewniony masz prawo do:
- ubiegania się o :
* pomoc wolontariuszy,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rodzicu zastępczy niezawodowy masz prawo do:  
- ubiegania się o :
* zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
* pomoc wolontariuszy,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w tym czynsz, opał, energia elektryczna, woda, gaz, (wsparcie powyżej 3-ga dzieci w rodzinie)
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodzicu zastępczy zawodowy masz prawo do:
- ubiegania się o :
* zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
* pomoc wolontariuszy,
* czasowe niesprawowanie opieki w związku z wypoczynkiem,
* dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
* jednorazowe świadczenie na nowo przyjmowane dziecko,
* pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w tym czynsz, opał, energia elektryczna, woda, gaz itp., (wsparcie powyżej 3-ga dzieci w rodzinie)
* świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego,
- wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwiększony w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- świadczenia wychowawczego 500+ na każde dziecko z pieczy zastępczej,
- do wynagrodzenia,
- do rzetelnej informacji m.in. na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sytuacji osobistej umieszczanego w Twojej rodzinie dziecka,
- udziału w grupach wsparcia i szkoleniach organizowanych przez pracowników Centrum i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica VII Edycja

Fundacja EY serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Akademii Świadomego Rodzica”.
Treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78, Hotel Fajkier Lgota Murowana 37a,42- 425 Kroczyce.
Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Krakowie w biurze firmy EY, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków.
Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. W takim samym stopniu wiąże się z doświadczaniem radości i satysfakcji jak i niemocy oraz poczuciem bezsilności, która naraża rodziców na ryzyko wypalenia.

Czytaj więcej: Zaproszenie do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica VII Edycja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem