Regionalne Centrum Kryzysowe w Sławnie zaprasza uczniów klas: I - IV do udziału w zajęciach rozwijających umiejętności emocjonalno – społeczne o nazwie „Poznaj siebie i innych”. Treningi umiejętności będą prowadzone w obszarach:

Emocji i samoświadomości
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych,
- wyrażanie emocji,
- dostrzeganie swoich mocnych i słabszych stron,

Komunikacji
- poznanie zasad prawidłowej komunikacji
- umiejętność prowadzenia rozmowy
- asertywne wyrażanie myśli

Relacji społecznych
- pomoc w rozwijaniu postaw i zachowań prospołecznych
- wspieranie myślenia, emocji i zachowań pozytywnych, uwrażliwiających na drugiego człowieka.

Udział w programie jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami:
502-701-022 lub 59 810 23-89, lub w Regionalnym Centrum Kryzysowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2c, w godz. od 8.00-20.00
Zgłoszenia przyjmujemy do 07.06.2023r.
Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, w każdą środę od godziny 14.00-14.50