Pomoc prawna
Spotkania z radcą prawnym odbywać się będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Regionalnym Centrum Kryzysowym przy ul. Sempołowskiej 2C, w godzinach od 9.00 do 11.00.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
19 stycznia 2024r.
9 lutego 2024r.
22 marca 2024r.
19 kwietnia 2024r.
17 maja 2024r.
14 czerwca 2024r.
12 lipca 2024r. 
23 sierpnia 204r. 
20 września 2024r.
11 października 2024r.
22 listopada 2024r.
13 grudnia 2024r.

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Konsultacje psychologiczne, dyżury terapeuty ds. przeciwdziałania przemocy, terapeuty uzależnień odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Regionalnym Centrum Kryzysowym przy ul. Sempołowskiej 2C. Zapisy pod numerem telefonu 502 701 022.