801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia

— wsparcie psychologiczne oraz informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy dla osób zmagających się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członków ich rodzin

czynny: codziennie w godzinach 16–21

22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR

czynny: w dni powszednie w godzinach 9–21

800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN

— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami

czynny: w dni robocze w godzinach 9–17

801 140 068 Pomarańczowa Linia

— Program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol
i zażywających narkotyki, którego głównym celem jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14–20

116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

— Telefon prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

czynny: 24/7

22 668 70 00 lub 116 123 Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii

— Infolinia jest przeznaczona dla osób w kryzysie emocjonalnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej

czynny: 24/7

800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna „Zatrzymaj przemoc”

czynny: całą dobę

800 12 12 12 Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

— Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich

czynny: 24/7

22 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

— Na ten numer mogą dzwonić zarówno osoby dotknięte depresją, jak i ich bliscy. Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra

czynny: środy i czwartki w godz. 17–19

22 484 88 01 Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

— Telefon zaufania dla osób z depresją (zarówno w trakcie leczenia jak i tych, które mają opory z pójściem do specjalisty), a także ich bliskich

czynny: psycholog: poniedziałki i wtorki w godz. 15–20, seksuolog: środy w godz. 15–20

22 290 44 42 Telefon Zaufania Fundacji Twarze Depresji

— Telefon zaufania dla osób pełnoletnich, które chciałyby porozmawiać o swoich trudnościach z psychologiem

czynny: wtorki i środy w godz. 9–11

800 702 222 Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

— Telefon zaufania dla wszystkich osób, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychologicznego lub rozmowy z psychiatrą. Ponadto pod tym numerem można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym

czynny: 24/7

22 230 99 00 Linia pomocy pokrzywdzonym

— Pomoc prawna i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej, przemocy fizycznej i psychicznej, a także tych, które zostały okradzione, oszukane, pozbawione alimentów lub padły ofiarą innego rodzaju przestępstwa

czynny: 24/7

800 108 108 Telefon wsparcia w żałobie

— Telefon wsparcia dla wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Dyżury pełnią psychologowie i przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii. Dodatkowy dyżur w każdy czwartek w godz. 14.00–17.00 dotyczy wspierania dzieci w sytuacji żałoby: do kontaktu są zachęcani pedagodzy, nauczyciele i opiekunowie, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci
i jak je wspierać

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–20.00

511 200 200 Telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

— Telefon jest obsługiwany przez psychologów, terapeutów i pracowników socjalnych Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – specjalistów, którzy mają doświadczenie we wspieraniu osób w kryzysie suicydalnym

czynny: 24/7