„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” (wsparcie specjalistyczne) w latach 2021-2023
Kwota pozyskana: 781 545,50 zł, kwota wykorzystana: 746 689,08 zł
Ilość osób: 439
Wsparcie: 
o    Doradztwo prawne- 01.01.2021-30.06.2023 skorzystało 6 osób w wymiarze 36h,
o    Konsultacje psychologiczno-seksuologiczne- wsparcie kryzysowe- 2 osoby- 7h,
o    Doradztwo psychologiczne- 01.01.2021- 30.06.2023 skorzystało 36 osób, 398h 45 min,
o    Terapia 01.01.2021- 27.09.2023: Indywidualna- 11 osób - 59h, Rodzinna- 10 osób - 57h, Partnerska - 2 osoby - 5h, Małżeńska – 6 osób - 4,5h.
o    Terapia uzależnień, spotkania z osobami współuzależnionymi, terapia DDA, spotkania profilaktyczne- 12 osób, 159 h, Terapia uzależnień- 6 osób, profilaktyka- 3 osoby, Terapia DDA- 3 osoby.
o    Konsultacje dietetyczne- 69 osób, 429 h
o    Kurs języka migowego- 2 osoby 02.03.2022-30.06.2022r., 22 h
o    Terapia ogólnorozwojowa 01.03.2021-27.09.2023 skorzystało 9 osób, 183 h,
o    Terapia integracji sensorycznej 19.05.2021-27.09.2023 skorzystało 69 osób, 1835h,
o    Terapia pedagogiczna 08.10.2021- 27.09.2023 skorzystało 53 osób, 1146h,
o    Terapia Biofeedback 08.11.2021- 15.06.2023 - skorzystało 50 osób, 704 h,
o    Szkoła dla rodziców w gminie Malechowo i w gminie Darłowo- 22 osoby, po 40h szkoleniowych
o    Obóz socjoterapeutyczny w Łebie 15.08.2021-24.08.2021r. skorzystało 33 uczestników
o    Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych- Sianożęty 26.07-30.07.2021r.- 36 osób
o    Warsztaty kreatywne, socjalizacyjne- półkolonie w Darłowie 26.07-30.07.2021, liczba uczestników- 10 osób
o    Warsztaty kreatywne, socjalizacyjne- półkolonie w Sławnie 07.02.2022 - 11.02.2022r., skorzystało 15 osób
o    Warsztaty kreatywne, socjalizacyjne- półkolonie w Darłowie 07.02.2022 - 11.02.2022r., skorzystało 16 osób
o    Warsztaty kreatywne, bożonarodzeniowe 03.12.2021, 07.12.2021r. - 28 osób skorzystało
o    Z terenu powiatu sławieńskiego zrekrutowano 7 osób do udziału w Intensywnych Turnusach Wyjazdowych realizowanych przez Lidera projektu: 2022- 3 osoby, 2023- 4 osoby
o    Warsztaty integracyjne dla rodzin zastępczych- Warszkowo 16.06.2023r., skorzystało 37 osób
o    Szkolenie zwiększające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze „Doskonalenie umiejętności wychowawczych- komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju” -12h, 13 osób.