Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Informacja dla usamodzielnianych wychowanków

Jeżeli już wkrótce zostaniesz lub jesteś osobą usamodzielnianą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że masz prawo do:
- ubiegania się o:
* pomoc na kontynuowanie nauki, to taka comiesięczna pomoc tylko dlatego, że chcesz się dalej uczyć,
* pomoc na zagospodarowanie, czyli wsparcie przeznaczone na konkretny materialny cel ułatwiający funkcjonowanie np. zakup artykułów gospodarstwa domowego, AGD, mebli itp.
* pomoc na usamodzielnienie, czyli finansowe wsparcie jako ostatni etap startu w „dorosłość”,
- uczestniczenia w grupach wsparcia, imprezach integracyjnych, programach aktywizujących,
- racjonalnego wyboru i zmiany opiekuna usamodzielnienia, który będzie wspierał Cię w drodze do dorosłości,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Spotkanie z doradcą zawodowym dla wychowanków pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że dnia 13 października o godz.13.00 zapraszamy wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na grupy wsparcia prowadzone przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery. Chcecie poznać swoje predyspozycje zawodowe, żeby wiedzieć jak pokierować swoją karierą? Przyjdźcie na jutrzejsze spotkanie!

Młodzieżowe Centrum Kariery

Młodzieżowe Centrum Kultury logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Sławnie informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego (na parterze budynku) przy ul. M.C. Skłodowskiej 9 działa Młodzieżowe Centrum Kariery. Działania Centrum są bezpłatne, skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, młodzieży uczącej się od 15 roku życia oraz studentów.
W Centrum pracuje doradca zawodowy, który oferuje analizę i korektę dokumentów aplikacyjnych, wsparcie w poszukiwaniu pracy, wykonanie i omówienie testów predyspozycji zawodowych, diagnozę potencjału zawodowego, wsparcie w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczej, pomoc w podjęciu samozatrudnienia.
Ponadto MCK realizuje projekty unijne skierowane do młodzieży z terenu powiatu sławieńskiego, podczas których zdobywa się kwalifikacje niezbędne do pracy m.in. prawo jazdy, kursy zawodowe, a po ukończeniu przeszkolenia zawodowego odbywa się 3-miesięczne praktyki zawodowe u potencjalnego pracodawcy.
Zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej oraz pieczy instytucjonalnej do odwiedzin MCK, w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy w planowaniu swojej drogi zawodowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem