Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Projekt dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Gmina Sławno realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pn. ”Droga do samodzielności ze Sławieńskim Świetlicowem”, którego celem jest m. in. zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania się osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez utworzenie mieszkania wspomaganego typu treningowego w miejscowości Gwiazdowo (tymczasowa lokalizacja Warszkowo, ul. Jana Pawła II 1).
W ramach wsparcia uczestników oferujemy:
• poniesienie kosztów bieżącego utrzymania mieszkania wspomaganego treningowego,
• pomoc opiekuna mieszkania treningowego,
• koszty zapewnienia pomocy specjalistycznej obejmującej poradnictwo psychologiczne, pomoc prawną i doradztwo zawodowe,
• usługi aktywnej integracji, w tym możliwość realizacji kursu prawo jazdy kat. B, zakup biletów komunikacji publicznej oraz biletów do instytucji kultury lub miejsc rozwijających aktywność fizyczną.

Czytaj więcej: Projekt dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Kompleksowe wsparcie kariery na starcie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Prospera Consulting Renata Kaczyńska- Maciejowska w partnerstwie z Ateneum Szkołą Wyższą w Gdańsku realizuje w ramach EFS projekt pn. "Akademia Kariery". Głównym celem jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowią osoby z terenu całej Polski w wieku 18-29 lat z grup m.in. młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy powrócili po pobycie w pieczy do rodzin naturalnych, młode matki przebywające w domach samotnej matki i inne. W projekcie można skorzystać z:
- poradnictwa kariery i diagnozy talentów,
- staży zawodowych, wolontariatu, praktyk,
- warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje,
- potwierdzenie kwalifikacji i kursy zawodowe,
- kursy językowe i edukacja w ramach studiów wyższych.
Więcej informacji: www.prospera.pl

Akademia Kariery

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS. Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupa docelowa to osoby podlegające wysokiemu ryzyku wykluczenia społecznego, tj. w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in. wychowanków pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt bezpłatnie oferuje kompleksowy program aktywizacji zawodowej – według zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, dobranej do konkretnych potrzeb osoby - na który składa się:
- BILANS KOMPETENCJI I IPD – PORADNICTWO KARIERY I DIAGNOZA TALENTÓW
- POŚREDNICTWO PRACY I MARKETING STANOWISK PRACY
- INTERDYSCYPLINARNA PORADNIA KARIERY
- STAŻE ZAWODOWE, PRAKTYKI I WOLONTARIAT
-WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRACY
- POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI I KURSY ZAWODOWE
- KURSY JĘZYKOWE I EDUKACJA W RAMACH STUDIÓW WYŻSZYCH
/POBIERZ DOKUMENTY: www.prospera.pl/

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie w ramach POWER 2014-2020. Do udziału zaproszone są w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu można skorzystać z takich form wsparcia jak:
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- bony na zasiedlenie,
- szkolenia indywidualne i grupowe.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020- 31.12.2022.
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a pod numerem telefonu 059 810 02 08, 059 819 72 91 oraz w filii w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c, tel 094 314 67 72.

Stypendia dla tegorocznych maturzystów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że została ogłoszona XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Programu, który od osiemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.
Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze (jeśli matury się nie odbędą regulamin Programu zostanie zmieniony), dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.
Wnioski składane są on-line. Datę uruchomienia formularzy ogłosimy w stosownym czasie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem