Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie w ramach POWER 2014-2020. Do udziału zaproszone są w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu można skorzystać z takich form wsparcia jak:
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- bony na zasiedlenie,
- szkolenia indywidualne i grupowe.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020- 31.12.2022.
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a pod numerem telefonu 059 810 02 08, 059 819 72 91 oraz w filii w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c, tel 094 314 67 72.

Stypendia dla tegorocznych maturzystów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że została ogłoszona XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Programu, który od osiemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.
Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze (jeśli matury się nie odbędą regulamin Programu zostanie zmieniony), dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.
Wnioski składane są on-line. Datę uruchomienia formularzy ogłosimy w stosownym czasie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Projekt dla dziewcząt "Uniwersytet sukcesu"

Informujemy o projekcie realizowanym przez Fundację Digital University pod nazwą "Uniwersytet Sukcesu". Projekt skierowany jest do dziewczyn w wieku 18-25 lat, które znajdują się lub opuściły domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze lub po prostu mają trudną sytuację finansową lub osobistą. Projekt ma na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Obecnie trwa rekrutacja. Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany z EFS Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Projekt skierowany jest do osób młodych, w wieku 15- 29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (20 osób) oraz osób pracujących tj. ubodzy pracujący, osoby pochodzące z rolnictwa , osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (5 osób), z następujących grup docelowych :
-       Osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły MOS i MOW (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które zakończyły naukę w szkołach specjalnych (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Matki przebywające w domach samotnej matki,
-       Osoby, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnieniu zatrudnienia w zakładzie).

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia 25 os. młodych, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu, którzy poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną oraz staż zawodowy uzyskają kwalifikacje i kompetencje i z których 90% podejmie zatrudnienie a 80% poprawi swoją sytuacje na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu uczestnicy na podstawie przygotowanych IPD odbędą kursy zawodowe, które będzie można wybrać z następującego katalogu: m.in. spawanie MAG 135, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, murarz-tynkarz, monter zabudowy, kosmetyczka, kucharz, URE E1 inne. Każdy z uczestników po zrealizowanym kursie odbędzie staż zawodowy w wymiarze 1-3 miesiące.
Więcej informacji pod numerem telefonu: tel. 662 186 237 lub 59/845 27 27 w. 410

Projekt "Dobry czas na start do pracy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Top-Projekt Akademia ze Szczecina realizuje projekt "Dobry czas na start do pracy" skierowany do osób w wieku 18-29 lat mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy opuścili pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu) oraz mam przebywających w domach samotnej matki, które obecnie nie pracują, nie uczą się lub pracują na umowy o pracę i cywilnoprawne uzyskując nie więcej niż minimalne wynagrodzenie.
Formy wsparcia dla uczestników:
- poradnictwo zawodowe i orientacja zawodowa,
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie animatora pracy,
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe.
Dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w trakcie trwania szkolenia/stażu,
badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 661 870 037 Wioletta Pałubicka Top-Projekt- Akademia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem