Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Kompleksowe wsparcie kariery na starcie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Prospera Consulting Renata Kaczyńska- Maciejowska w partnerstwie z Ateneum Szkołą Wyższą w Gdańsku realizuje w ramach EFS projekt pn. "Akademia Kariery". Głównym celem jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowią osoby z terenu całej Polski w wieku 18-29 lat z grup m.in. młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy powrócili po pobycie w pieczy do rodzin naturalnych, młode matki przebywające w domach samotnej matki i inne. W projekcie można skorzystać z:
- poradnictwa kariery i diagnozy talentów,
- staży zawodowych, wolontariatu, praktyk,
- warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje,
- potwierdzenie kwalifikacji i kursy zawodowe,
- kursy językowe i edukacja w ramach studiów wyższych.
Więcej informacji: www.prospera.pl

Akademia Kariery

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS. Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupa docelowa to osoby podlegające wysokiemu ryzyku wykluczenia społecznego, tj. w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in. wychowanków pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt bezpłatnie oferuje kompleksowy program aktywizacji zawodowej – według zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, dobranej do konkretnych potrzeb osoby - na który składa się:
- BILANS KOMPETENCJI I IPD – PORADNICTWO KARIERY I DIAGNOZA TALENTÓW
- POŚREDNICTWO PRACY I MARKETING STANOWISK PRACY
- INTERDYSCYPLINARNA PORADNIA KARIERY
- STAŻE ZAWODOWE, PRAKTYKI I WOLONTARIAT
-WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRACY
- POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI I KURSY ZAWODOWE
- KURSY JĘZYKOWE I EDUKACJA W RAMACH STUDIÓW WYŻSZYCH
/POBIERZ DOKUMENTY: www.prospera.pl/

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie w ramach POWER 2014-2020. Do udziału zaproszone są w szczególności:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu można skorzystać z takich form wsparcia jak:
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- bony na zasiedlenie,
- szkolenia indywidualne i grupowe.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020- 31.12.2022.
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a pod numerem telefonu 059 810 02 08, 059 819 72 91 oraz w filii w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c, tel 094 314 67 72.

Stypendia dla tegorocznych maturzystów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że została ogłoszona XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Programu, który od osiemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.
Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze (jeśli matury się nie odbędą regulamin Programu zostanie zmieniony), dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.
Wnioski składane są on-line. Datę uruchomienia formularzy ogłosimy w stosownym czasie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Projekt dla dziewcząt "Uniwersytet sukcesu"

Informujemy o projekcie realizowanym przez Fundację Digital University pod nazwą "Uniwersytet Sukcesu". Projekt skierowany jest do dziewczyn w wieku 18-25 lat, które znajdują się lub opuściły domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze lub po prostu mają trudną sytuację finansową lub osobistą. Projekt ma na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Obecnie trwa rekrutacja. Więcej informacji na stronie projektu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem