Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Projekt dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że właśnie rozpoczęła się rejestracja do nowej edycji programu Fun. Tech. Future skierowanego do młodzieży w wieku 18-21 lat opuszczającej pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie. Udział w programie jest bezpłatny.
W ramach projektu Fun. Tech. Future. przygotowano dla uczestników:

    warsztaty motywacyjno-rozwojowe online,
    wsparcie w znalezieniu pracy,
    webinary edukacyjne,
    płatne staże u Partnerów projektu z pakietem konsultacji indywidualnych,
    warsztaty makijażowe oraz technologiczne.

 Najbliższe warsztaty online odbędą się 24-26 maja 2022.

 Do programu można rejestrować się na stronie www.sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future.

Stypendia Pomostowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:
•    pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
lub
•    być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
•    pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
lub
•    posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Jaka jest wysokość stypendium i co zyskują stypendyści?
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.
Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Kiedy można składać wnioski o stypendium?
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.
 
Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Wsparcie dla osób opuszczających pieczę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o realizowanym prze Gminę Sławno projekcie skierowanym do osób opuszczających pieczę zastępczą "Droga do samodzielności ze Sławieńskim Świetlicowem" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zaplanowano:
- poniesienie kosztów bieżącego utrzymania mieszkania wspomaganego treningowego,
- pomoc opiekuna mieszkania treningowego,
- pomoc specjalistyczną,
- usługi aktywnej integracji np. kurs prawo jazdy kat. B, zakup biletów komunikacji publicznej, do miejsc kultury czy aktywności fizycznej.
Więcej informacji:

Projekt dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Gmina Sławno realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pn. ”Droga do samodzielności ze Sławieńskim Świetlicowem”, którego celem jest m. in. zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania się osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez utworzenie mieszkania wspomaganego typu treningowego w miejscowości Gwiazdowo (tymczasowa lokalizacja Warszkowo, ul. Jana Pawła II 1).
W ramach wsparcia uczestników oferujemy:
• poniesienie kosztów bieżącego utrzymania mieszkania wspomaganego treningowego,
• pomoc opiekuna mieszkania treningowego,
• koszty zapewnienia pomocy specjalistycznej obejmującej poradnictwo psychologiczne, pomoc prawną i doradztwo zawodowe,
• usługi aktywnej integracji, w tym możliwość realizacji kursu prawo jazdy kat. B, zakup biletów komunikacji publicznej oraz biletów do instytucji kultury lub miejsc rozwijających aktywność fizyczną.

Czytaj więcej: Projekt dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Kompleksowe wsparcie kariery na starcie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Prospera Consulting Renata Kaczyńska- Maciejowska w partnerstwie z Ateneum Szkołą Wyższą w Gdańsku realizuje w ramach EFS projekt pn. "Akademia Kariery". Głównym celem jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowią osoby z terenu całej Polski w wieku 18-29 lat z grup m.in. młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy powrócili po pobycie w pieczy do rodzin naturalnych, młode matki przebywające w domach samotnej matki i inne. W projekcie można skorzystać z:
- poradnictwa kariery i diagnozy talentów,
- staży zawodowych, wolontariatu, praktyk,
- warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje,
- potwierdzenie kwalifikacji i kursy zawodowe,
- kursy językowe i edukacja w ramach studiów wyższych.
Więcej informacji: www.prospera.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem