Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany z EFS Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Projekt skierowany jest do osób młodych, w wieku 15- 29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (20 osób) oraz osób pracujących tj. ubodzy pracujący, osoby pochodzące z rolnictwa , osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (5 osób), z następujących grup docelowych :
-       Osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły MOS i MOW (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które zakończyły naukę w szkołach specjalnych (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Matki przebywające w domach samotnej matki,
-       Osoby, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
-       Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnieniu zatrudnienia w zakładzie).

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia 25 os. młodych, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu, którzy poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną oraz staż zawodowy uzyskają kwalifikacje i kompetencje i z których 90% podejmie zatrudnienie a 80% poprawi swoją sytuacje na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu uczestnicy na podstawie przygotowanych IPD odbędą kursy zawodowe, które będzie można wybrać z następującego katalogu: m.in. spawanie MAG 135, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, murarz-tynkarz, monter zabudowy, kosmetyczka, kucharz, URE E1 inne. Każdy z uczestników po zrealizowanym kursie odbędzie staż zawodowy w wymiarze 1-3 miesiące.
Więcej informacji pod numerem telefonu: tel. 662 186 237 lub 59/845 27 27 w. 410

Projekt "Dobry czas na start do pracy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Top-Projekt Akademia ze Szczecina realizuje projekt "Dobry czas na start do pracy" skierowany do osób w wieku 18-29 lat mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy opuścili pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu) oraz mam przebywających w domach samotnej matki, które obecnie nie pracują, nie uczą się lub pracują na umowy o pracę i cywilnoprawne uzyskując nie więcej niż minimalne wynagrodzenie.
Formy wsparcia dla uczestników:
- poradnictwo zawodowe i orientacja zawodowa,
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie animatora pracy,
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe.
Dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w trakcie trwania szkolenia/stażu,
badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 661 870 037 Wioletta Pałubicka Top-Projekt- Akademia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podręcznik usamodzielnienia

Serdecznie zapraszamy rodziców zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów usamodzielnienia do zapoznania się z podręcznikiem "Droga do marzeń", który powstał w ramach projektu "Nawigator samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podręcznik "Droga do marzeń"

Projekt skierowany do wychowanków z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o projekcie Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej skierowanym do osób:
- z niepełnosprawnością,
- do 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 6 miesięcy,
- powyżej 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy,
- z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym,
- które opuściły pieczę zastępczą, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy.
W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione m.in. wsparcie mentora, psychoterapeuty, intensywny kurs języka angielskiego i rozwoju osobistego, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, udział w 2-miesięcznej praktyce zawodowej w Cork w Irlandii z pełnym utrzymaniem, bezpłatne kursy zawodowe i wiele innych.
Więcej informacji pod numerem telefonu 91 85 22 611
www.bezgranic.zgd.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem