Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Projekt "Bez granic 2.0- międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. "Bez granic 2.0- międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób". Projekt skierowany jest to osób, które spełniają poniższe kryteria łącznie tzn.:
1. są w wieku 18-35 lat,
2. są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo,
3. zamieszkują województwo zachodniopomorskie,
4. nie uczą się ani nie szkolą.
W ramach projektu każdy uczestnik:
1. uzyska pomoc doradcy zawodowego i psychologa,
2. uzyska pomoc w zakresie pisania CV i listu motywacyjnego,
3. odbędzie szkolenie w zakresie języka angielskiego,
4. skorzysta z kursów zawodowych.
Więcej informacji na stronie www.bezgranic.zgd.com.pl

Bezpłatna nauka programowania skierowana do wychowanków pieczy zastępczej

Fundacja Dotrzymaj kroku i Fundacja Ernst&Young przyjmują zgłoszenia do konkursu "Możesz i Ty" skierowanego do osób w wieku 19-26, które znajdują się lub opuściły rodzinę zastępczą czy dom dziecka. Uczestnicy programu mają szansę uczestniczyć w kursie programowania Coders Lab. Zgłoszenia i więcej informacji na stronie internetowej www.mozeszity.pl
Zgłoszenia tylko do 20 marca!

Informacja dla usamodzielnianych wychowanków

Jeżeli już wkrótce zostaniesz lub jesteś osobą usamodzielnianą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że masz prawo do:
- ubiegania się o:
* pomoc na kontynuowanie nauki, to taka comiesięczna pomoc tylko dlatego, że chcesz się dalej uczyć,
* pomoc na zagospodarowanie, czyli wsparcie przeznaczone na konkretny materialny cel ułatwiający funkcjonowanie np. zakup artykułów gospodarstwa domowego, AGD, mebli itp.
* pomoc na usamodzielnienie, czyli finansowe wsparcie jako ostatni etap startu w „dorosłość”,
- uczestniczenia w grupach wsparcia, imprezach integracyjnych, programach aktywizujących,
- racjonalnego wyboru i zmiany opiekuna usamodzielnienia, który będzie wspierał Cię w drodze do dorosłości,
- pytania i uzyskiwania odpowiedzi od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Spotkanie z doradcą zawodowym dla wychowanków pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że dnia 13 października o godz.13.00 zapraszamy wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na grupy wsparcia prowadzone przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery. Chcecie poznać swoje predyspozycje zawodowe, żeby wiedzieć jak pokierować swoją karierą? Przyjdźcie na jutrzejsze spotkanie!

Młodzieżowe Centrum Kariery

Młodzieżowe Centrum Kultury logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Sławnie informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego (na parterze budynku) przy ul. M.C. Skłodowskiej 9 działa Młodzieżowe Centrum Kariery. Działania Centrum są bezpłatne, skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, młodzieży uczącej się od 15 roku życia oraz studentów.
W Centrum pracuje doradca zawodowy, który oferuje analizę i korektę dokumentów aplikacyjnych, wsparcie w poszukiwaniu pracy, wykonanie i omówienie testów predyspozycji zawodowych, diagnozę potencjału zawodowego, wsparcie w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczej, pomoc w podjęciu samozatrudnienia.
Ponadto MCK realizuje projekty unijne skierowane do młodzieży z terenu powiatu sławieńskiego, podczas których zdobywa się kwalifikacje niezbędne do pracy m.in. prawo jazdy, kursy zawodowe, a po ukończeniu przeszkolenia zawodowego odbywa się 3-miesięczne praktyki zawodowe u potencjalnego pracodawcy.
Zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej oraz pieczy instytucjonalnej do odwiedzin MCK, w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy w planowaniu swojej drogi zawodowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem