Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Organizacje pozarządowe wsparciem dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że wśród instytucji pozarządowych istnieją takie, które wspierają rodzicielstwo zastępcze. Do takich organizacji należą:

- Fundacja „Przystanek Rodzina” – aktualne informacje na temat pieczy zastępczej, konkursy skierowane do członków rodzin zastępczych czy wychowanków pieczy instytucjonalnej.

- Towarzystwo „Nasz Dom”

·program stypendialny „Moja przyszłość”- wsparcie finansowe dzieci z pieczy zastępczej na rozwijanie zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, zwiększanie kompetencji zawodowych,

·program stypendialny „Kierunek Samodzielność” w ramach projektu zdolni uczniowie i uczennice, przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół branżowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń. Program kierowany jest także dla studentów i studentek.

- Fundacja „Polki mogą wszystko”- stypendia dla uczniów, konkursy i projekty skierowanie do rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Fundacja Ernst & Young:

·program „Skrzydła Samodzielności” Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w procesie usamodzielniania się. Pomoc młodzieży z rodzin zastępczych w zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności oraz w kształtowaniu postaw niezbędnych i pomocnych w samodzielnym życiu.

·Turnus terapeutyczny MNRI- Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce. Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.

·Program „Możesz I Ty” organizowany jest przez Fundację Dotrzymaj Kroku oraz Szkołę Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY. Jego beneficjentami jest usamodzielniająca się młodzież w wieku 18 – 26 lat z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Fundacja "Kids Family Hemmersbach”

·Nowatorska platforma skillplanet.io ukierunkowana na kształcenie dzieci i młodzieży, jak również wspierająca merytorycznie pracowników pieczy zastępczej- bezpłatne treści wychowawcze, szkolenia online.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem