Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Informacja odnośnie sprawowania pieczy zastępczej podczas stanu epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że w ustawie o wspieraniu rodziny pojawił się poniższy przepis:
Art. 38c.1
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:
1) utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej:
a) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
b) wojewodą,
c) organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
d) podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej,
2) informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów,
3) monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem