Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Projekt "Szansa na rozwój"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie od 1 marca 2008r. realizuje projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” w partnerstwie z gminami powiatu sławieńskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie i prawidłową realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Pomocą w ramach tego programu mogą zostać objęte osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W szczególności osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych uczestników, zwiększenie ich szans na podjęcie zatrudnienia oraz wejście osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy.
Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały możliwość uczestnictwa, w zależności od indywidualnych preferencji, w kursach: komputerowym, prawa jazdy, językowym, obsługi kas fiskalnych lub innych w ramach zgłaszanych potrzeb. Program szkoleń zostanie tak dobrany, aby uczestnicy zdobyli wiele przydatnych podczas poszukiwania pracy wiadomości i umiejętności, począwszy od nauki pisania CV, poprzez autoprezentację, obsługę komputera i urządzeń biurowych oraz zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa. Mamy nadzieję, że tak szeroka tematyka szkoleń zainteresuje naszych uczestników i da im możliwość wzbogacenia swojej wiedzy.
Zaplecze projektu:
Projekt został napisany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Centrum jako lider odpowiedzialny jest za prawidłową realizację projektu, kontakty z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz właściwy przepływ informacji pomiędzy partnerami. Do obsługi projektu zatrudniono cztery osoby: konsultanta, koordynatora projektu, pracownika socjalnego, starszego księgowego, konsultanta, doradcę ds. osób niepełnosprawnych.
Promocja projektu:
W ramach promocji projektu co miesiąc ukazują się w lokalnej prasie artykuły opisujące postęp prac i stopień wdrażania projektu. Zakupione zostały także różnego rodzaju materiały promocyjne promujące projekt „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego takie jak: gadżety dla uczestników projektu, ulotki, banery, teczki i plakaty.
Działania realizowane w ramach projektu „Szansa na rozwój”
Wszelkie podejmowane przez pracowników Centrum działania mają w efekcie doprowadzić do tego, aby wytypowani do udziału w projekcie ludzie nabrali pewności siebie, a zdobyte umiejętności i dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zamierzeniu miały otworzyć im drzwi do lepszego życia. Ograniczenia jakim podlegali w przeszłości uczestnicy projektu „Szansa na rozwój” ze względu na ich pochodzenie, stan zdrowia lub status społeczny miały zostać wyeliminowane dzięki działaniom podjętym w ramach projektu. Na ile udało nam się osiągnąć zakładane rezultaty okaże się w przyszłości.
Mimo przeciwności losu jakie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie napotkało podczas realizacji projektu możemy Państwa zapewnić, że nie zrezygnujemy z ubiegania się o fundusze unijne i w kolejnych latach dzięki wykorzystaniu zdobytych środków nadal będziemy prężnie działać dla dobra podopiecznych Centrum i całego powiatu sławieńskiego.

Link zewnętrzny do serwisu internetowego programu "Szansa na rozwój" (nowe okno)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem