Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „NIE ZGADZAJ SIĘ NA PRZEMOC”

Od września 2016r do grudnia 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizowało Projekt „Nie zgadzaj się na przemoc”współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z zakresu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2016.

W zakresie ww. Projektu odbyły się niżej wymienione zadania:
1. Grupy wsparcia z psychologiem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa,
3. Indywidualne konsultacje z psychologiem w formie dyżurów dla osób doświadczających przemocy,
4. Zajęcia warsztatowe z radcą prawnym dla ofiar przemocy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego,
5. Pogadanki dla dzieci przeprowadzone przez pedagoga z zakresu ich praw i obowiązków wraz z zajęciami integracyjnymi,
6. Bieg „Stop Przemocy”,
7. Dwa szkolenia dla pracowników PCPR, Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Oświaty oraz rodzin zastępczych zawodowych z terenu powiatu sławieńskiego. pn. „Przemoc domowa, dziecko krzywdzone” oraz „Konsekwencje i skutki przemocy wobec dziecka”.
8. Opracowanie informatora dla ofiar i osób stosujących przemoc w Rodzinie, który zamieszczony został na stronie internetowej Centrum.

Ostatnim działaniem w ramach projektu był konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Kochaj, nie bij”. Do PCPR wpłynęło 69 prac z 10 przedszkoli z terenu powiatu sławieńskiego.
Dnia 16 grudnia 2016 r. o godzinie 9.00 w sali Starostwa Powiatowego w Sławnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Atrakcyjne nagrody wręczali Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego Pan Jan Krawczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sławnie Pani Agata Witkowska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie Pani Małgorzata Maciuk -Radawiec. Po wręczeniu nagród uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego stołu na poczęstunek. Poniżej linki do zdjęć:
Zdjęcie uczestników z dyplomami w formacie jpeg, rozmiar 400kB, nowe okno.
Zwycięskie prace w formacie jpeg, rozmiar 384kB, nowe okno.
Wyróżnione prace w formacie jpeg, rozmiar 404kB, nowe okno.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem