Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Szkolenie „Konsekwencje i skutki przemocy wobec dziecka”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dnia 7 grudnia 2016r zorganizowało dla pracowników PCPR, Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów, Policji, Oświaty oraz rodzin zastępczych zawodowych szkolenie „Konsekwencje i skutki przemocy wobec dziecka”, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Osobą prowadzącą był Pan Marek Mudant – certyfikowany (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji
w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP
w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Pracujący od ponad 11 lat zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc, praktyk.
Podczas szkolenia poruszane były następujące tematy:
1. Przemoc w agresji, czy agresja w przemocy? Definicja różnicująca przemoc od agresji.
2. Kiedy zachowanie jest przemocą? Symptomy przemocy.
3. Przemoc wobec dziecka- definicja krzywdzenia.
4. Trudności w rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka.
5. Charakterystyka profili sprawców przemocy wobec dziecka.
6. Profil dziecięcej ofiary.
7. Klasyfikacja rodzajów przemocy doświadczanej przez dzieci.
8. Przemoc seksualna wobec dziecka:
9. Skutki doświadczania przemocy:
- Zespół Dziecka Krzywdzonego
- krótko i długoterminowe konsekwencje.
10. Strategie radzenia sobie dziecka z doświadczaniem przemocy.
11. Diagnozowanie przemocy:
- wywiad
- obserwacja symptomów i zachowania
- rozmowa.
12. Algorytm postępowania specjalisty w przypadku powzięcia informacji o doświadczaniu przemocy wobec dziecka.
13. Odebranie dziecka z rodziny w związku z wystąpieniem przemocy – na podstawie
art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
14. Czynniki chroniące dziecko przed krzywdzeniem.
15. Pomoc dzieciom ofiarom i świadkom przemocy.
16. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży.
17. Zaburzenia zachowania i emocji
-definicja, kryteria i klasyfikacja zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
-źródła zachowań nieprzystosowawczych
-rozpoznawanie zaburzeń zachowania i emocji
-terapia i profilaktyka.

Zadanie ww. jest realizowane w ramach projektu pt. „Nie zgadzaj się na przemoc” dzięki przyznanym środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  z zakresu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2016.
Wszyscy uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno zakres merytoryczny, wiedzę praktyczną jak i przygotowanie prowadzącego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem