Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Szkolenie „Konsekwencje i skutki przemocy wobec dziecka”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dnia 7 grudnia 2016r zorganizowało dla pracowników PCPR, Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów, Policji, Oświaty oraz rodzin zastępczych zawodowych szkolenie „Konsekwencje i skutki przemocy wobec dziecka”, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Osobą prowadzącą był Pan Marek Mudant – certyfikowany (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji
w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP
w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Pracujący od ponad 11 lat zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc, praktyk.
Podczas szkolenia poruszane były następujące tematy:
1. Przemoc w agresji, czy agresja w przemocy? Definicja różnicująca przemoc od agresji.
2. Kiedy zachowanie jest przemocą? Symptomy przemocy.
3. Przemoc wobec dziecka- definicja krzywdzenia.
4. Trudności w rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka.
5. Charakterystyka profili sprawców przemocy wobec dziecka.
6. Profil dziecięcej ofiary.
7. Klasyfikacja rodzajów przemocy doświadczanej przez dzieci.
8. Przemoc seksualna wobec dziecka:
9. Skutki doświadczania przemocy:
- Zespół Dziecka Krzywdzonego
- krótko i długoterminowe konsekwencje.
10. Strategie radzenia sobie dziecka z doświadczaniem przemocy.
11. Diagnozowanie przemocy:
- wywiad
- obserwacja symptomów i zachowania
- rozmowa.
12. Algorytm postępowania specjalisty w przypadku powzięcia informacji o doświadczaniu przemocy wobec dziecka.
13. Odebranie dziecka z rodziny w związku z wystąpieniem przemocy – na podstawie
art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
14. Czynniki chroniące dziecko przed krzywdzeniem.
15. Pomoc dzieciom ofiarom i świadkom przemocy.
16. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży.
17. Zaburzenia zachowania i emocji
-definicja, kryteria i klasyfikacja zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
-źródła zachowań nieprzystosowawczych
-rozpoznawanie zaburzeń zachowania i emocji
-terapia i profilaktyka.

Zadanie ww. jest realizowane w ramach projektu pt. „Nie zgadzaj się na przemoc” dzięki przyznanym środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  z zakresu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2016.
Wszyscy uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno zakres merytoryczny, wiedzę praktyczną jak i przygotowanie prowadzącego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem