Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Szkolenie „Przemoc domowa, dziecko krzywdzone”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dnia 23 listopada 2016r zorganizowało dla pracowników PCPR, Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Oświaty oraz rodzin zastępczych zawodowych szkolenie „Przemoc domowa, dziecko krzywdzone”.

Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Roman Augustowski – prawnik, współpracownik  w projektach Ministerstwa Sprawiedliwości, brał udział w pracach komisji sejmowych oraz sporządzaniu projektów ustaw. Jest również prawnikiem Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentem Sędziego Sądu Okręgowego, ekspertem w zakresie pracy socjalnej i świadczeń rodzinnych. Autor i realizator szkoleń dla OPS z terenu całego kraju z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w pracy socjalnej.

Podczas szkolenia poruszane były następujące tematy:
1. Przemoc w rodzinie- definicja ustawowa
2. Prawa i obowiązki dziecka
3. Postępowanie w sprawie procedury Niebieskiej Karty
4. Dziecko jako sprawca przemocy
5. Kodeks karny – penalizacja zachowań dotyczących przemocy w rodzinie
6. Kodeks postępowania karnego, a przemoc w rodzinie
7. Odebranie dziecka (art. 12 a) – procedura
8. Praca z rodziną po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
9. Obowiązek opuszczenia mieszkania (art. 11a)

Zadanie ww. jest realizowane w ramach projektu pt. „Nie zgadzaj się na przemoc” dzięki przyznanym środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  z zakresu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2016.

Wszyscy uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno zakres merytoryczny, wiedzę jak i przygotowanie prowadzącego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem