Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Szkolenie „Przemoc domowa, dziecko krzywdzone”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dnia 23 listopada 2016r zorganizowało dla pracowników PCPR, Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Oświaty oraz rodzin zastępczych zawodowych szkolenie „Przemoc domowa, dziecko krzywdzone”.

Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Roman Augustowski – prawnik, współpracownik  w projektach Ministerstwa Sprawiedliwości, brał udział w pracach komisji sejmowych oraz sporządzaniu projektów ustaw. Jest również prawnikiem Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentem Sędziego Sądu Okręgowego, ekspertem w zakresie pracy socjalnej i świadczeń rodzinnych. Autor i realizator szkoleń dla OPS z terenu całego kraju z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w pracy socjalnej.

Podczas szkolenia poruszane były następujące tematy:
1. Przemoc w rodzinie- definicja ustawowa
2. Prawa i obowiązki dziecka
3. Postępowanie w sprawie procedury Niebieskiej Karty
4. Dziecko jako sprawca przemocy
5. Kodeks karny – penalizacja zachowań dotyczących przemocy w rodzinie
6. Kodeks postępowania karnego, a przemoc w rodzinie
7. Odebranie dziecka (art. 12 a) – procedura
8. Praca z rodziną po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
9. Obowiązek opuszczenia mieszkania (art. 11a)

Zadanie ww. jest realizowane w ramach projektu pt. „Nie zgadzaj się na przemoc” dzięki przyznanym środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  z zakresu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2016.

Wszyscy uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno zakres merytoryczny, wiedzę jak i przygotowanie prowadzącego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem