Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Rządowy Program „Dobry Start”- świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Z dniem 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061).
        Program „Dobry start” skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podsta-wie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
      Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy za-stępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku ży-cia, jeśli pobierają naukę w szkole.
       W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie składają:
- rodziny zastępcze,
- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dobry start można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można pobrać tutaj lub w siedzibie PCPR w Sławnie.

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

W przypadku pytań informacji udzieli pracownik Centrum pod nr tel. 59 810 64 01, 59 810 64 03

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem