Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Wyjazd warsztatowy do Bydgoszczy

W dniach 24-28 sierpnia 2020r. 27 uczestników projektu "Kurs na rodzinę"- członków 5 rodzin zastępczych wzięło udział w wyjeździe warsztatowym w Bydgoszczy.
Podczas tego 5-dniowego letniego wyjazdu uczestnicy mieli za zadanie aktywnie spędzić czas z dziećmi, zwiększyć swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze i społeczne, zintegrowac się i spędzić ze sobą miło czas.
Wszystkie założenia zostały spełnione, a uczestnicy mają nadzieję na więcej takich działań.

Czytaj więcej: Wyjazd warsztatowy do Bydgoszczy

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiat  Sławieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalanym;
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.   
Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez
wzmocnienie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.
Budżet projektu dla powiatu sławieńskiego wynosi 203 520,00 zł.

W ramach projektu  dla placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych zakupione zostaną:
- środki ochrony osobistej takie jak maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice,
- sprzęt komputerowy (laptopy, zestawy komputerowe) oraz sprzęt multimedialny,
- wyposażenia miejsc kwarantanny (meble, generator ozonu, termometry bezdotykowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

"POMOCNA DŁOŃ" W GMINIE SŁAWNO

logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie (reprezentujące Powiat Sławieński) informuje, że od 2 stycznia 2020 do 28 lutego 2023r. wspólnie z Gminą Sławno (realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie) oraz Spółdzielnią Socjalną „Komunalka” realizuje partnerski projekt pod nazwą „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Partnerem wiodącym i inicjatorem projektu – Liderem - jest Gmina Sławno.

Przyczyną przystąpienia do realizacji projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie była troska o rozwój usług asystenckich i opiekuńczych skierowanych  do najbardziej potrzebujących osób mieszkających na terenie naszego powiatu. Jednocześnie zaplanowane w ramach projektu działania wpisują się w Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2023 oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2023.

Czytaj więcej: "POMOCNA DŁOŃ" W GMINIE SŁAWNO

Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych- ferie 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie  w ramach projektu „Kurs na rodzinę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zorganizowało drugi już wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych. Wyjazd odbył się w ferie zimowe w dniach 8-13 lutego 2020r. W wyjeździe uczestniczyło 48 osób.
Wyjazdy warsztatowe mają stanowić wsparcie dla wszystkich członków rodzin zastępczych biorących udział w projekcie, spowodować większą integrację środowiska, zawiązać potrzebę kontynuowania spotkań podczas organizowanych cyklicznie przez Centrum grup wsparcia. Ponadto zadaniem wyjazdu jest połączenie aspektu szkoleniowego z turystyczno-krajoznawczym oraz aspektem integracyjnym. Warsztaty wyjazdowe wzmocnią więzi i relacje rodzinne, wpłyną pozytywnie na poprawę funkcjonowania rodzin, zwiększą kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze opiekunów zastępczych.
 W programie zaplanowano zajęcia:
a) pogłębiające relacje rodzic-dziecko
- plastyczne- np. decoupage, sensoplastyka itp.
- wyjście na basen,
- wycieczka na molo w Sopocie, do Westerplatte, Gdańsk Stare Miasto,
- wycieczka do Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
- zajęcia ruchowe lub dramowe np. fitness, Zumba, bajki dramowe o emocjach, rozgrywki sportowe,
- gry planszowe, rodzinne.

Czytaj więcej: Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych- ferie 2020

Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych

W terminie 8-11 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zorganizowało warsztaty wyjazdowe dla 48 członków rodzin zastępczych w Jastrzębiej Górze w ramach projektu "Kurs na rodzinę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wyjazd w zamierzeniu miał stanowić wsparcie dla wszystkich członków rodzin zastępczych, spowodować większą integrację środowiska, zawiązać potrzebę kontynuowania spotkań podczas organizowanych cyklicznie przez Centrum grup wsparcia.

W programie zaplanowano zajęcia:

a) pogłębiające relacje rodzic-dziecko

- plastyczne,

- wspólne wyjście na basen, na latarnię morską w Rozewiu,

- zajęcia ruchowe lub dramowe np. fitness, Zumba, bajki dramowe o emocjach

b) zwiększające kompetencje społeczne

- elementy treningu kompetencji społecznych,

c) integrujące środowisko rodzin zastępczych

- „Pogodne wieczory”- spotkania z moderatorem mające znamiona grup wsparcia- zapoznanie, wymiana doświadczeń, mocne i słabe strony osobowości, rozmowa o dyskryminacji i walce z krzywdzącymi stereotypami na temat rodzicielstwa zastępczego, problemy opiekuńczo-wychowawcze dzieci z rodzin zastępczych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem