Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Szkoła dla rodziców I edycja

Zakończyła się pierwsza edycja Szkoły dla rodziców w ramach Regionalnej Akademii Rodziny powstałej dzięki projektowi "Kurs na rodzinę" współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza edycja odbywała się na terenie miasta Sławna. Szkoła dla rodziców to zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, spojrzenie na świat oczami dziecka. Uczestnicy przez 10 spotkań poznali swoje i partnera zasoby, zasoby dziecka, świat emocji, umiejętność wychowania dojrzałego dziecka, popracowali nad komunikacją w rodzinie, nad podejściem do konfliktów, samodzielnością dziecka, wzajemną współpracą, seksualnością dzieci i nastolatków, wzmacnianiu relacji między rodzeństwem.
Serdecznie zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa do zapisów u powiatowego doradcy ds.RAR Katarzyny Staszewskiej, osobiście lub pod numerem tel. 059 810 64 15.

zdjęcie szkoła dla rodziców

Czytaj więcej: Szkoła dla rodziców I edycja

Działania w ramach Regionalnej Akademii Rodziny w powiecie sławieńskim

Chcielibyśmy poinformować, że w ramach Regionalnej Akademii Rodziny w projekcie "Kurs na rodzinę" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego można skorzystać z:
- doradztwa rodzinnego prowadzonego przez powiatowego doradcę ds. RAR,
- doradztwa prawnego,
- doradztwa psychologicznego.
Na życzenie uczestników możemy zorganizować terapię, mediacje, warsztaty "Zdążyć przed rozwodem". Wszystko po to, by pomóc wzmocnić rodzinne relacje.
Dla rodziców polecamy podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udział w Szkole dla rodziców, podobne działanie kierujemy do dziadków, a dla młodych osób w związku Szkołę dla narzeczonych.
Jeżeli czujecie potrzebę podniesienia kwalifikacji rodzicielskich w jakimś konkretnym kierunku np. w edukacji finansowej, ekologicznej, kulinarnej, nauce kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem, treningu zastępowania agresji to zapraszamy do nas, postaramy się dla Was takie zajęcia zorganizować.

Kurs na rodzinę- opis projektu

logo Europejskiego Funduszulogo Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt „Kurs na rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Cel szczegółowy to podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatami kołobrzeskim, stargardzkim i goleniowskim. Całkowity budżet projektu wynosi 3 546 921,96 zł, z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 369 575,86 zł. Dla powiatu sławieńskiego budżet projektu wyniesie 418 600,000 zł.
„Kurs na rodzinę” będzie realizowany w latach 2018-2020, następnie po zakończeniu dotowania projektu przez kolejne trzy lata gotowość do realizacji zadań zostanie utrzymana.
W ramach projektu na terenie powiatu sławieńskiego powstanie Regionalna Akademia Rodziny,  w ramach której prowadzone będą:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
  • program terapii rodzin „Jak poradzić sobie z kryzysem w związku?”,
  • usługi mediacji rodzinnych,
  • warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”,
  • warsztaty edukacji finansowej i społecznej „Wybierz przyszłość”,
  • usługi wsparcia psychologów, terapeutów,
  • pomoc prawna dla rodzin,inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

W ramach RAR przewidziano również zajęcia dla dzieci rodzin uczestniczących w akademii oraz opiekę dla dzieci.W efekcie ma nastąpić realizacja celu polegająca na zwiększeniu dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W trakcie trwania projektu 200 osób zostanie objętych wsparciem w postaci poradnictwa/ doradztwa rodzinnego oraz  innymi usługami społecznymi, 4 rodziny zostaną objęte wsparciem prewencyjnym,  3 rodziny zagrożone odbiorem dzieci wezmą udział w turnusach aktywizujących, a 15 osób zostanie przeszkolonych i zdobędzie kwalifikacje, by na terenie powiatu realizować Regionalną Akademię Rodziny.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem