Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kurs na rodzinę- opis projektu

logo Europejskiego Funduszulogo Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt „Kurs na rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Cel szczegółowy to podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatami kołobrzeskim, stargardzkim i goleniowskim. Całkowity budżet projektu wynosi 3 546 921,96 zł, z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 369 575,86 zł. Dla powiatu sławieńskiego budżet projektu wyniesie 418 600,000 zł.
„Kurs na rodzinę” będzie realizowany w latach 2018-2020, następnie po zakończeniu dotowania projektu przez kolejne trzy lata gotowość do realizacji zadań zostanie utrzymana.
W ramach projektu na terenie powiatu sławieńskiego powstanie Regionalna Akademia Rodziny,  w ramach której prowadzone będą:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
  • program terapii rodzin „Jak poradzić sobie z kryzysem w związku?”,
  • usługi mediacji rodzinnych,
  • warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”,
  • warsztaty edukacji finansowej i społecznej „Wybierz przyszłość”,
  • usługi wsparcia psychologów, terapeutów,
  • pomoc prawna dla rodzin,inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

W ramach RAR przewidziano również zajęcia dla dzieci rodzin uczestniczących w akademii oraz opiekę dla dzieci.W efekcie ma nastąpić realizacja celu polegająca na zwiększeniu dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W trakcie trwania projektu 200 osób zostanie objętych wsparciem w postaci poradnictwa/ doradztwa rodzinnego oraz  innymi usługami społecznymi, 4 rodziny zostaną objęte wsparciem prewencyjnym,  3 rodziny zagrożone odbiorem dzieci wezmą udział w turnusach aktywizujących, a 15 osób zostanie przeszkolonych i zdobędzie kwalifikacje, by na terenie powiatu realizować Regionalną Akademię Rodziny.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem