Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Kurs na rodzinę- opis projektu

logo Europejskiego Funduszulogo Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt „Kurs na rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Cel szczegółowy to podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatami kołobrzeskim, stargardzkim i goleniowskim. Całkowity budżet projektu wynosi 3 546 921,96 zł, z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 369 575,86 zł. Dla powiatu sławieńskiego budżet projektu wyniesie 418 600,000 zł.
„Kurs na rodzinę” będzie realizowany w latach 2018-2020, następnie po zakończeniu dotowania projektu przez kolejne trzy lata gotowość do realizacji zadań zostanie utrzymana.
W ramach projektu na terenie powiatu sławieńskiego powstanie Regionalna Akademia Rodziny,  w ramach której prowadzone będą:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
  • program terapii rodzin „Jak poradzić sobie z kryzysem w związku?”,
  • usługi mediacji rodzinnych,
  • warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”,
  • warsztaty edukacji finansowej i społecznej „Wybierz przyszłość”,
  • usługi wsparcia psychologów, terapeutów,
  • pomoc prawna dla rodzin,inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

W ramach RAR przewidziano również zajęcia dla dzieci rodzin uczestniczących w akademii oraz opiekę dla dzieci.W efekcie ma nastąpić realizacja celu polegająca na zwiększeniu dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W trakcie trwania projektu 200 osób zostanie objętych wsparciem w postaci poradnictwa/ doradztwa rodzinnego oraz  innymi usługami społecznymi, 4 rodziny zostaną objęte wsparciem prewencyjnym,  3 rodziny zagrożone odbiorem dzieci wezmą udział w turnusach aktywizujących, a 15 osób zostanie przeszkolonych i zdobędzie kwalifikacje, by na terenie powiatu realizować Regionalną Akademię Rodziny.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem