Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Druki do pobrania

 1. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, format doc, 14kB, nowe okno,
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawnej, i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, format pdf, 328kB, nowe okno,
 3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne, format pdf, 137kB, nowe okno,
 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy+oświadczenie wnioskodawcy o dochodach, format pdf, 326kB, nowe okno,
 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON udziału w turnusie rehabilitacyjnym, format pdf, 599kB, nowe okno,
 6. Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, format pdf, 52kB, nowe okno,
 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się + Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach, format pdf, 348kB, nowe okno,
 8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych + Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach, format pdf, 348kB, nowe okno,
 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych + Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach, format pdf, 540kB, nowe okno,
 10. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej / placówki, format docx, 24kB, nowe okno,
 11. Oświadczenie o niekaralności, format docx, 16kB, nowe okno,
 12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, format docx, 16kB, nowe okno,
 13. Oświadczenie, format doc, 32kB, nowe okno,
 14. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, format doc, 28kB, nowe okno,
 15. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie, format doc 28kB, nowe okno,
 16. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie, format doc 28kB, nowe okno,
 17. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia, format doc, 36kB, nowe okno,
 18. Zmiana opiekuna usamodzielnienia, format doc, 36kB, nowe okno,
 19. Zmiany IPU - ustawa o pomocy społecznej, format doc, 32 kB, nowe okno,
 20. Zmiany IPU - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, format doc, 32kB, nowe okno,
 21. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, format pdf, 420kB nowe okno,
 22. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego, format pdf, 552kB, nowe okno.

 

AKTYWNY SAMORZĄD

UWAGA! Pliki spakowane są w kompletach dla danego zadania, trzeba je rozpakować po ściągnięciu. Rozpakowania można dokonac z wykorzystaniem systemu operacyjnego, nie ma potrzeby ściągania dodatkowego programu. W tym celu proszę wybrać archiwum i użyć prawy przycisk myszy, wskazując na to archiwum. Wybrać opcję "Wyodrębnij wszystkie".

Obszar A Zadanie 1, archiwum zip, 595kB, nowe okno,

Obszar A Zadanie 2, archiwum zip, 326kB, nowe okno,

Obszar B Zadanie 1, archiwum zip, 614kB, nowe okno,

Obszar B Zadanie 2, archiwum zip, 595kB, nowe okno,

Obszar C Zadanie 2, archiwum zip, 595kB, nowe okno,

Obszar C Zadanie 3, archiwum zip, 360kB, nowe okno,

Obszar C Zadanie 4, archiwum zip, 360kB, nowe okno,

Obszar D, archiwum zip, 316kB, nowe okno,

Moduł II, archiwum zip, 355kB, nowe okno,

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem