Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Aktywny Samorząd w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, iż pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2022 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
                   
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
–    Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
–    Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
Obszar A:
  Zadanie 1:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcja narządu ruchu,
  Zadanie 2:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    wiek aktywności zawodowej,
-    dysfunkcja narządu ruchu,
  Zadanie 3:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    wiek aktywności zawodowej,
-    dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
  Zadanie 4:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcja narządu słuchu;
Obszar B:
  Zadanie 1:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
  Zadanie 2:
-    pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
  Zadanie 3:
-    umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    dysfunkcja narządu wzroku,
-    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   Zadanie 4:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    dysfunkcja narządu słuchu,
-   trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
-   wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   Zadanie 5:
-    pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
Obszar C:
  Zadanie 1:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki                         w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 Zadanie 2:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 Zadanie 3 i 4:
-   stopień niepełnosprawności,
-    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
-    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  Zadanie 5:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
-    zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
Obszar D:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    aktywność zawodowa,
-    pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub  przewód doktorski
      otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach programu - Moduł I należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w trybie ciągłym od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.  

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w terminach:
-  do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
- do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” składa się elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane  zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego  i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW.
Informacje na temat rejestracji, funkcjonowania systemu, wideo poradniki dotyczące zakładania konta, profilu zaufanego oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na portalu SOW. Zapraszamy również do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 -czynną w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.   
Druki wniosków poza systemem SOW dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej  www.pfron.org.pl.
Informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie lub  telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprslawno.pl.
     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem