Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Nabór wniosków Aktywny Samorząd

Uprzejmie informujemy, iż do 31 sierpnia 2021r., trwa nabór wniosków w ramach MODULŁU I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem w powiecie sławieńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2021 r. Aktywny Samorząd obejmuje następujące obszary wsparcia:
                   
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
Obszar A:
Zadanie 1:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 3:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym  korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu słuchu;
Obszar B:
Zadanie 1:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Zadanie 2:
pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Zadanie 3:
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
dysfunkcja narządu wzroku,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie 4:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
dysfunkcja narządu słuchu,
trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie 5:
pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
Obszar C:
Zadanie 1:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Zadanie 2:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4:
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie 5:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
Obszar D:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa,
pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub  przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach programu - Moduł I należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w trybie ciągłym od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.  

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w terminach:
- do dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
- do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” składa się elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane  zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego   i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW.
Informacje na temat rejestracji, funkcjonowania systemu, wideo poradniki dotyczące zakładania konta, profilu zaufanego oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na portalu SOW. Zapraszamy również do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 -czynną w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.   

Druki wniosków poza systemem SOW dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej  www.pfron.org.pl.
Informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie lub  telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprslawno.pl.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem