Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o terminach składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

         Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl

       Formularz wniosku Wniosek „P” dotyczy pełnoletniego adresata programu, natomiast formularz Wniosek „O” dotyczy opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18.

       Informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie lub telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02.

Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w ramach Modułu I należy składać do dnia 31.08.2019r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

-        Zadania 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-        Zadania 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-          Zadania 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-          Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-          Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

                   - Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

   Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

   Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym – Moduł II należy składać do dnia 10 października 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem