Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż w dniu 17 lipca 2019r. została przyjęta uchwała Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikująca dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.
W bieżącym roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach  programu „Aktywny samorząd” zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Modułu I, Obszaru C, Zadanie 1.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
•    zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do pojęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności  zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie wózka to 10% ceny brutto.
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do dnia 31.08.2019r. z możliwością przywrócenia wnioskodawcy w uzasadnionych przypadkach terminu na złożenie wniosku.  
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl
Formularz Wniosek „P” dotyczy pełnoletniego adresata programu, natomiast formularz Wniosek „O” dotyczy opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18.
Informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie lub  telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem