Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Aktywny Samorząd 2017

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II przyjmowane będą od dnia 20 lutego do dnia 30 marca 2017r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 oraz od dnia 01 sierpnia do dnia 10 października 2017r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DECYZYJNYCH W RAMACH MODUŁU II:

20.02.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl)
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017(1-wszy cykl)
31.07.2017 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017
01.08.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl)
31.03.2018 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 10.10.2017
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie ( pokój nr 2 ), ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
W 2017 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: w trybie ciągłym do dnia 30 sierpnia 2017r.

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci).

W 2017 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Z treścią dokumentów obowiązujących w 2017r. można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Aktualne wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej: www.pcprslawno.pl w zakładce – druki do pobrania. Wszelkich informacji na temat programu udzielają pracownicy Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 59 810 64 02.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem