Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Projekt "Transport- gwarancja pracy dla osób 30+"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, że Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski informuje o realizacji projektu pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”.
Najważniejsze informacje o Projekcie:
1. Projekt realizowany jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2022 roku.
2. Projekt jest skierowany do 240 osób niepracujących (wyłącznie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy) (w tym co najmniej 15 kobiet) posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
3. Możliwe formy wsparcia przewidziane w projekcie:
a) identyfikacja potrzeb uczestników oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (IPD),
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej poprzez organizację Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej i innych z branży logistyczno-transportowej (BLT).

4. Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:
a) materiały szkoleniowe,
b) egzamin państwowy,
c) wsparcie Agencji Zatrudnienia w celu podjęcia zatrudnienia zgodnego z IPD.
5. Koszty udziału w projekcie pokrywane są z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz przez Realizatora. Inne ewentualne koszty udziału w projekcie pokrywa uczestnik ze środków własnych.
6. Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym harmonogram rekrutacji są umieszczone na stronie Realizatora: www.igielski.com.pl. W projekcie przewidziana jest rekrutacja ciągła.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba (łącznie spełnia poniższe kryteria):
a) niepracująca, mająca status osoby biernej zawodowo niezarejestrowana w PUP lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP,
b) w momencie przystąpienia do projektu posiada ukończone 30 lat lub więcej,
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
d) posiada wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli średnie, maksymalnie ISCED3) lub jest osobą w wieku powyżej 50 roku życia lub jest kobietą lub jest osobą długotrwale bezrobotną (niezarejestrowaną w PUP) lub jest osobą niepełnosprawną ale posiada zgodę na pracę w zawodzie kierowcy (szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu). Kryteria formalne dopuszczają limitowany udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat niezarejestrowanych w PUP (z uwagi na limit możliwość rekrutacji musi być potwierdzona przez Biuro Projektu na etapie rekrutacji),
e) posiada prawo jazdy kat. B,
f) złożyła komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
g) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i monitorowanie danych wymaganych w systemie SL2014 (w tym: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego),
h) przedstawiła na dzień przystąpienia do projektu (podpisania umowy uczestnictwa w projekcie) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń, z którego wynika brak obowiązujących umów o pracę lub innych umów cywilnych,
i) brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy w zawodzie kierowcy potwierdzone właściwymi orzeczeniami lub dokumentami (np. PKK).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem