Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o realizacji projektu pn.: ,,Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.2. Okres realizacji projektu: 1.10.2018 -31.10.2019 r.

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej. Grupę docelową stanowi 48 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.
Pierwszą formą wsparcia są spotkania  z doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą mające na celu opracowanie we współpracy z Uczestnikiem Projektu indywidualnej ścieżki reintegracji (łącznie 6 godzin/os.). określającej pozostałe nieodpłatne  formy wsparcia:

 a. Reintegracja społeczna w tym:

– Treningi rozwoju interpersonalnego (6 spotkań x 4h x 4 grupy) dla 48 osób

– Indywidualna terapia psychologiczna (ok. 16 h/1 UP) dla 48 osób

– Terapia rodzinna (ok. 16h/1 UP + 2 członków rodziny/opiekun) 48 rodzin

– Poradnictwo prawne (4h/1UP) 48 osób

– Integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp. (4 wyjścia/1UP) dla 48 osób

b.  Reintegracja zdrowotna w tym:

– Terapia uzależnień/socjoterapia (48h/1UP) – wsparcie przewidziane dla 8 Uczestników  Projektu

– Terapia ruchowa (śr.16h/1UP) dla 48 osób

c. Reintegracja zawodowa w tym:
– Warsztaty aktywizacji zawodowej (5 spotkań x 4h x 4 grupy) dla 48 osób

– Szkolenia zawodowe (ok. 80  h/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu

– Staże zawodowe (3 miesiące/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu    przy czym uczestnictwo w stażu, warunki, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Projektodawcy, wynikające z tej formy wsparcia w ramach projektu, regulować będzie osobna umowa trójstronna, zawarta pomiędzy Projektodawcą, Uczestnikiem,  a przedsiębiorstwem przyjmującym na staż

W ramach projektu zapewniamy: refundację kosztów dojazdu do Szczecina, materiały dydaktyczne stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto brutto /1 godz. szkolenia), stypendium stażowe 2000,00 brutto brutto /1 miesiąc.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem