Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje o projekcie skierowanym do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).
Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji - IPD, indywidualnie opracowanej przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmować będzie wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:
- warsztaty kompetencji społecznych,
- indywidualna terapia psychologiczna,
- terapia rodzinna z psychologiem (dla wybranych uczestników oraz członków rodzin/opiekunów),
- pomoc prawna,
- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (4 wyjścia),
- terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp. (18 godz.),
- indywidualne spotkania z dietetykiem (4 godz.),
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- szkolenie zawodowe kończące się egzaminem,
- staż zawodowy w przedsiębiorstwie (stypendium 1400,00 zł netto/miesiąc),
- pośrednictwo pracy,
- usługi trenera pracy,

- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych (dla osób potrzebujących takiego wsparcia ze wskazania lekarza).
Formularze rekrutacyjne do drugiej edycji projektu można składać od 03.12.2018r. do 31.01.2019r. (godz. 15.00).
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie,
- możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem,
- badanie lekarskie medycyny pracy,
- stypendium szkoleniowe na czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
- stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym w wysokości 1600,00 zł brutto miesięcznie,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu
- możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu.
Więcej informacji na stronie internetowej.
Osoba do kontaktu: Renata Laskowska tel. 531 426 140.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem