Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, zwanym dalej: „Administratorem”.
Skontaktować się z Administratorem można pisząc na adres siedziby, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 59 810 64 01.
Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Panią Edytę Zubkę, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 662 078 280.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie sławieńskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie, tj. zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zasady przyznawania dofinasowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

1. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą przyznawane według kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków, wyłącznie dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

2. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  będą przyznawane do wyczerpania środków.
Z uwagi na ograniczone środki PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ustala się wysokość dofinansowania do:
1) aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne dla osób do ukończenia 26 roku życia w kwocie  2.000,00 zł.
2) aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne dla osób powyżej 26 roku życia w kwocie  700,00 zł.
3) aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne dla osób do ukończenia 26 roku życia w kwocie  1.600,00 zł.
4) aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne dla osób powyżej 26 roku życia w kwocie 2.000,00 zł.
5) systemu wspomagającego słyszenie dla osób do ukończenia 26 roku życia w kwocie  4.950,00 zł.
3. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania likwidacja barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (dorośli) będą przyznawane w kolejności osobom:
1) które ubiegały się o dofinasowanie w roku poprzednim,
2) z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
3) z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z orzeczeniem równoważnym, mającym trudności w poruszaniu się, według kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków.
Z uwagi na ograniczone środki PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinasowanie będzie przyznawane do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
4. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (dorośli) w pierwszej kolejności będą przyznawane do specjalistycznego sprzętu, niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.
5. Wnioski o dofinansowanie sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego będą rozpatrywane w przypadku wystarczających środków PFRON.  
6. Wnioski złożone w 2017r. podlegają rozpatrzeniu w danym roku bez możliwości przeniesienia do realizacji na kolejny rok.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem