Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zasady przyznawania dofinasowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

1. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą przyznawane według kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków, wyłącznie dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

2. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  będą przyznawane do wyczerpania środków.
Z uwagi na ograniczone środki PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ustala się wysokość dofinansowania do:
1) aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne dla osób do ukończenia 26 roku życia w kwocie  2.000,00 zł.
2) aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne dla osób powyżej 26 roku życia w kwocie  700,00 zł.
3) aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne dla osób do ukończenia 26 roku życia w kwocie  1.600,00 zł.
4) aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne dla osób powyżej 26 roku życia w kwocie 2.000,00 zł.
5) systemu wspomagającego słyszenie dla osób do ukończenia 26 roku życia w kwocie  4.950,00 zł.
3. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania likwidacja barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (dorośli) będą przyznawane w kolejności osobom:
1) które ubiegały się o dofinasowanie w roku poprzednim,
2) z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
3) z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z orzeczeniem równoważnym, mającym trudności w poruszaniu się, według kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków.
Z uwagi na ograniczone środki PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinasowanie będzie przyznawane do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
4. Środki przeznaczone na dofinasowanie zadania likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (dorośli) w pierwszej kolejności będą przyznawane do specjalistycznego sprzętu, niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.
5. Wnioski o dofinansowanie sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego będą rozpatrywane w przypadku wystarczających środków PFRON.  
6. Wnioski złożone w 2017r. podlegają rozpatrzeniu w danym roku bez możliwości przeniesienia do realizacji na kolejny rok.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem